آن حضرت از نوادگان امام حسن مجتبى (ع) است.بقعه ایشان دردهستان (ده عباس)در فاصله ۸۰۰ مترى شمالى روستاى نظام آباد اسلام شهر واقع شده است .بناى بقعه مشتمل بر فضاى گنبد خانه ،شبستانى با طاقهای جناغى و ستون دار،گنبد خشتى و ایوان ورودى است که قدمت اولیه آن به دوره صفویه باز مى گردد و در دوره هاى جدید تر برخى قسمت ها به آن اضافه شده است .بناى مزبور در مساحتى حدود۲۰۰۰۰ متر مربع قرار داردو در حال حاضر در دست مرمت و باز سازى است.این بقعه در فهرست آثار تاریخى میراث فرهنگى استان تهران ثبت شده است.