گفتارهای اخلاقی و اجتماعی

عنوان: گفتارهای اخلاقی و اجتماعی
مولف: ابراهیم امینی
مترجم/ محقق: ****
ناشر: انتشارات بوستان کتاب
سال نشر: ۱۳۹۴
نوبت نشر: اول
محل نشر: قم

انسان در عرصه‌های فردی و اجتماعی، نیاز دارد تا خود را با صفات نیکوی انسانی بیاراید و خصلت‌های نکوهیده را از خود، دور سازد و مسیر کمال را طی کند. آموزه‌های اسلامی، سرشار از رهنمودهایی است که چنین مسیرِ سعادت‌مندانه‌ای را نشان می‌دهد.

اثر حاضر در همین راستا، مقوله‌هایی چون: خویشتن‌شناسی، صبر، نیّت پاکیزه، امر به معروف و نهی از منکر، وحدت و دوری از تفرقه، عدالت‌ورزی، انفاق و نیکوکاری را کاویده است و تأثیر آن را در حیات فردی و اجتماعی نشان داده است.