کتاب مقدس و اختلاف و تعارض در هویت حضرت مسیح

در اناجیل، چهار هویت برای حضرت مسیح (علیه السلام)  بیان شده که باهم سازگار نیستند. یکی از هویتهای او این‌ است که او پسر یوسف نجار و از اولاد داود است.[۱]

هویت دیگر حضرت مسیح در اناجیل این است که او پسر روح­القدس است. این مطلب در انجیل متی این­گونه بیان شده است: «ای یوسف پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح­القدس است».[۲]

هویت سوم عیسی مسیح (علیه السلام) در آموزه‌های انجیل اینست که او پسر خدا است. این اطلاق به طور مکرر در اناجیل چهارگانه آمده و به صراحت گفته شده که مسیح پسر خدا است.[۳]

هویت چهارم حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)  در انجیلها اینست که او خداست و این اسم در عبارات متعددی بر آن حضرت اطلاق شده است. در اول انجیل یوحنا آمده که: «در ابتداء کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود همان در ابتداء نزد خدا بود همه چیز به واسطۀ او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت… »[۴] در این گزاره «کلمه» که خداست بر حضرت مسیح اطلاق شده است. اطلاق خداوند دربارۀ عیسی مسیح (علیه السلام) به طور مکرّر در اناجیل آمده است.[۵]

دو شخصیت اخیر حضرت مسیح (علیه السلام) عقیده اصلی مسیحیت را تشکیل می‌دهد و از نظر مسیحیان از باورهای بنیادین و هم‌رأی آنان به شمار می‌آید. آنان می‌گویند عیسی مسیح پسر خداست. او یک آدم است، ولی خدا هم هست، از نطفۀ خدا و از شکم مریم. خدا در کالبد عیسی به زمین فرود آمده که راز «تن‌یافتگی» خدا نام گرفته است.[۶]

سوالی که اینجا متوجه مسیحیان است این است که اولا چرا این گزاره های مخالف و متعارض در یک کتاب مقدس وجود داشته باشد؟ ثانیا آیا آموزۀ اعتقادی مسیحیت بر یک امر متناقض مبتنی نیست؟ از میان این چهار هویت کدام یکی را باید پذیرفت؟

پی نوشتها

[۱]. رک: انجیل متی، باب۱؛ انجیل لوقا، باب ۳: ۲۳ به بعد.

[۲]. انجیل متی، باب ۱: ۲۰٫

[۳]. رک: انجیل یو حنّا، باب ۱۴: ۵-۱۱؛انجیل یوحنا،۸ باب: ۴۲؛ انجیل یوحنا، باب۱۰: ۳۰٫

[۴]. انجیل یوحنّا، ۱باب: ۱و۲٫

[۵].  رک: انجیل یوحنّا، باب ۲۰: ۳۰و۳۱٫انجیل یوحنا، باب ۲۰: ۲۵٫انجیل یوحنا، باب ۲۱: ۱۷و۱۹٫

[۶]. میشل مالرب، انسان و ادیان، ترجمه: مهران توکلی، ص۷۹٫

نویسنده: حمید رفیعی