کتاب‏شناسى امام حسن عسکرى(ع)

از آنجا که امر «پژوهش» نیازمند «منابع» می باشد، در این نوشتار سعى شده کتاب هاى مربوط به زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، فهرست وار، به پیشگاه خوانند و محقّقان گرامى تقدیم گردد.*

 1. آخرین خورشید پیدا؛ نگرش کوتاه بر زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمکران، ۱۳۷۵، رقعى، ۹۶ ص.
 2. آشنایى با معصومین؛ معصوم سیزدهم امام حسن عسکرى علیه السلام ، مهدى آیت اللهى، تهران، جهان آرا، ۱۳۷۰، خشتى، ۲۴ ص.
 3. آشنایى با معصومین؛ معصوم سیزدهم حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام ، مهدى آیت اللهى، (به زبان تاجیکى)، قم، انصاریان، ۱۳۷۵، وزیرى، ۲۸ ص.
 4. آفتاب در زندان، سعید آل رسول، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۵، رقعى، ۳۶ ص.
 5. امام حسن عسکرى علیه السلام ، کاظم ارفع، تهران، فیض کاشانى، ۱۳۷۹، رقعى، ۴۸ ص.
 6. امام حسن عسکرى علیه السلام (امام یازدهم)، عباس قدیانى، تهران، فردا به، ۱۳۷۸، رقعى، ۲۸ ص.
 7. الامام الحادى عشر الامام الحسن بن على العسکرى علیه السلام ، گروهى از نویسندگان، ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانى، قم، مؤسّسه در راه حق، ۱۳۷۰، رقعى،۳۸ص.
 8. الامام الحادى عشر الحسن العسکرى علیه السلام ، شیخ محمد حسن قبیسى عاملى، بیروت، ۱۴۰۳ ق. وزیرى، ۸۲ ص.
 9. الامام الحسن العسکرى علیه السلام (مصوّر)، سید مهدى آیت اللهى، ترجمه کمال السّید، قم، انصاریان، ۱۳۷۴، وزیرى، ۲۲ ص.
 10. الامام الحسن العسکرى علیه السلام (مصوّر)، میرابوالفتح دعوتى، بیروت، الدّارالاسلامیّه، ۱۴۱۰ ق، وزیرى، ۲۱ ص.
 11. الامام الحسن العسکرى علیه السلام ، على محمد على دُخَیِّل، بیروت، دارالتّوجیه الاسلامى، ۱۳۹۴ ق، رقعى، ۸۴ ص.
 12. الامام الحسن العسکرى علیه السلام ، گروهى از نویسندگان، مؤسّسه الامام الحسین علیه السلام ، ۱۴۱۳ ق، رقعى، ۲۱ ص.
 13. الامام الحسن العسکرى علیه السلام ، گروه نویسندگان، تهران، مؤسّسه البلاغ، ۱۴۱۰ ق، جیبى، ۷۱ ص.
 14. الامام الحسن العسکرى علیه السلام ، عبدالودود امین، کویت، دارالتّوجیه الاسلامى، ۱۴۰۰ ق.
 15. الامام الحسن العسکرى علیه السلام من المهد الى اللحد، سید محمد کاظم حائرى قزوینى، قم، کتابفروشى بصیرتى، ۱۴۱۳ ق، وزیرى، ۳۴۲ ص.
 16. الامام العسکرى علیه السلام ، گروه نویسندگان، بیروت، دارالزّهراء، ۱۴۱۳ ق.
 17. الامام العسکرى علیه السلام ، شیخ محمد رضا حکیمى حائرى، مؤسّسه الأعلمى، ۱۴۱۲ ق، وزیرى، ۲۲۳ ص.
 18. الامام العسکرى علیه السلام ، قدوه و اسوه، سید محمدتقى مدرّسى، تهران، رابطه الاخوه الاسلامیه، ۱۴۰۴ ق، رقعى، ۸۲ ص.
 19. اعلام الهدایه، الامام الحسن بن على العسکرى علیه السلام ، مجمع جهانى اهل بیت، قم، مرکز چاپ و نشر مجمع جهانى اهل بیت، ۱۴۲۲ ق؛ وزیرى، ۲۴۲ ص.
 20. با خورشید سامرّا؛ تحلیلى از زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، محمدجواد طبسى حائرى، ترجمه عباس جلالى، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹، وزیرى، ۳۴۴ ص.
 21. برگزیدگان؛ حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام ، عبداللّه طاهر خانى، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۳، رقعى، ۱۳۱ ص.
 22. تاریخ سامرّا، ذبیح اللّه محلاّتى، ج ۳، تهران، کتابفروشى اسلامیه، ۱۳۸۸ ق، وزیرى، ۰۳۴/۱ ص.
 23. تحلیلى از زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، باقرشریف قرشى، مشهد، کنگره جهانى حضرت رضا علیه السلام ، ۱۳۷۱، وزیرى، ۳۵۷ ص.
 24. ترجمه جلد دوازدهم بحارالانوار، زندگانى حضرت امام محمدتقى و امام علی النّقى و امام حسن عسکرى علیهم السلام ، محمدباقر مجلسى، ترجمه موسى خسروى، تهران، کتابفروشى اسلامیه، ۱۳۷۹ ق، وزیرى، ۳۰۸ ص.* (۱)
 25. تحلیلى از زندگى و زمان امام عسکرى علیه السلام ، گروهى از نویسندگان، قم، مؤسّسه احیاء و نشر میراث اسلامى، ۱۳۵۷، ۱۴۹ ص.
 26. تفسیر فاتحه الکتاب، از امام حسن عسکرى علیه السلام و پژوهشى پیرامون آن، عبدالحسین امینى، ترجمه قدرت اللّه حسینى شاه مرادى، تهران، حدیث، ۱۳۷۶، وزیرى، ۷۲ ص.
 27. التفسیر المنسوب الى الامام ابی محمد الحسن بن على العسکرى علیه السلام ، سید محمد باقر موحد ابطحى، قم، مدرسه الامام المهدى علیه السلام ، وزیرى، ۱۴۰۹
 28. چهل حدیث سیره عسکریّین، امام علی النقى و امام حسن عسکرى علیهماالسلام ، سید حسین زینالى تیلى، قم، نشر معروف، ۱۳۷۸، جیبى، ۸۰ ص.
 29. چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن عسکرى علیه السلام ، عبداللّه صالحى نجف آبادى، قم، مهدی یار، ۱۳۸۱، رقعى، ۱۳۶ ص.
 30. جزاء اعداء الامام العسکرى علیه السلام فی الدّنیا، سید هاشم ناجى موسوى جزائرى، قم، چاپخانه دانش، ۱۴۱۹ ق، وزیرى، ۱۲۷ ص.
 31. حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام دن قیرخ حدیث، یازان قورولو، ترجمه حسین سرخابلى، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۱، رقعى، ۱۷ ص.
 32. حیاه الامام العسکرى علیه السلام ، محمدجواد طبسى، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲، وزیرى، ۳۹۱ ص.
 33. دعاى عاشقان، شیخ عباس قمى، به اهتمام حسین نورائى، تهران، هیراد بشارت، ۱۳۸۰، جیبى، ۶۴ ص.
 34. داستان زندگى امام حسن عسکرى علیه السلام ، امیرمهدى مراد حاصل، تهران، کانون انتشارات پیام نور، ۱۳۷۸، رقعى، ۳۲ص.
 35. داستانهایى از امام هادى و امام حسن عسکرى علیه السلام ، قاسم میرخلف زاده، قم، مهدی یار، ۱۳۸۰، رقعى، ۱۸۴ ص.
 36. در آستانه غیبت؛ زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، محمد دشتى و مهدى صادقى، تهران، فیض کاشانى، ۱۳۷۷، وزیرى، ۳۰۸ ص.
 37. دیدار شیرین؛ گزیده اى از زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، مسلم ناصرى، تهران، پیام آزادى، ۱۳۸۱، رقعى، ۹۶ ص.
 38. ذکرى مولد الامام الحسن العسکرى علیه السلام ، گروهى از نویسندگان، نجف، مطبعه الغرى، ۱۳۸۶ ق، رقعى، ۳۶ ص.
 39. راز بزرگ؛ مهدى رحیمى، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۵، خشتى، ۲۴ ص.
 40. زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، منصور کریمیان، تهران، اشرفى، ۱۳۷۹، رقعى، ۴۰ ص.
 41. زندگانى حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام ، گروهى از علماى لبنان، ترجمه حمید رضا کفّاش، تهران، عابد، ۱۳۷۹، رقعى، ۶۴ ص.
 42. زندگانى حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام رضا استادى، قم، دفتر نشر برگزیده، ۱۳۸۰، رقعى، ۴۰ ص.
 43. زندگى و سیماى امام حسن عسکرى علیه السلام ، محمدتقى مدرّسى، ترجمه محمد صادق شریعت، تهران، انصارالحسین علیه السلام ، ۱۳۷۲، وزیرى، ۹۱ ص.
 44. زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، عبدالرحیم عقیقى بخشایشى، قم، نسل جوان، ۱۳۵۶، رقعى، ۱۴۰ ص.
 45. زندگانى عسکریّین و تاریخچه سامرّا، ابوالقاسم سحاب، تهران، کتابفروشى اسلامیه، ۱۳۷۵ ق، ۱۱۳ ص.
 46. زندگانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، باقرشریف قرشى، ترجمه سید حسن اسلامى، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، ۱۳۷۴، وزیرى، ۲۸۴ ص.
 47. سخنان گهربار امام حسن عسکرى علیه السلام ، منصور کریمیان، تهران، اشرفى، ۱۳۸۰، جیبى، ۲۸ ص.
 48. ستارگان درخشان؛ سرگذشت حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام ، محمدجواد نجفى، تهران، کتابفروشى اسلامیه، ۱۳۸۱، جیبى، ۲۳۸ ص.
 49. سیماى سامرّا؛ سیناى سه موسى، محمد صحّتى سردرودى، تهران، ۱۳۷۴، ۱۷۶ ص.
 50. سرگذشت حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام ، محمدجواد نجفى، تهران، کتابفروشى اسلامیه، جیبى، ۲۳۶ ص.
 51. شهر بی حصار؛ داستان زندگى امام حسن عسکرى علیه السلام ، رضا شیرازى، تهران، پیام آزادى، ۱۳۷۴، ۱۱۹ ص.
 52. غریب تنها؛ زندگى امام حسن عسکرى علیه السلام ، مهدى شمس الدّین، قم، نورنگار، ۱۳۷۷، پالتویى، ۴۸ ص.
 53. عجائب و معجزات شگفت انگیزى از امام حسن عسکرى علیه السلام ، قم، گل یاس، ۱۳۷۹، رقعى، ۱۳۰ ص.
 54. کرامات و مقامات عرفانى امام حسن عسکرى علیه السلام ، على حسینى قمى، قم، نبوغ، ۱۳۸۱، رقعى، ۷۲ ص.
 55. مجلس عروسى حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام ، عبدالحسین معین قمى، تهران، کتابفروشى اسلامیه، ۱۳۶۹، رقعى، ۹۸ ص.
 56. مسند الامام العسکرى ابو محمد الحسن بن على علیهماالسلام ، عزیزاللّه عُطاردى، مشهد، کنگره جهانى حضرت رضا علیه السلام ، ۱۴۱۰ ق، وزیرى، ۳۷۱ ص.
 57. منهاج التّحرّک عند الامام العسکرى علیه السلام ، عبدالکریم آل نجف، تهران، ۱۴۰۲ ق، وزیرى، ۱۳۵ ص.
 58. وفات الامام الحسن العسکرى علیه السلام ، شیخ حسن بن شیخ محمد عصفورى درازى بحرانى، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۷۲ ق، رقعى، ۵۶ ص.
 59. ولاده الامام الحسن العسکرى علیه السلام ، سید محمدحسین طالقانى، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۷۸ ق، رقعى، ۴۴ ص.
 60. نگاهى بر زندگى امام حسن عسکرى علیه السلام ، محمد محمدى اشتهاردى، تهران، نشر مطهّر، ۱۳۷۴، ۱۴۴ ص.

پی نوشت:

۱.شایان توجّه اینکه: زندگانى امام عسکری(ع) در جلد ۵۰ بحارالانوار مؤسسه الوفاء بیروت نیز آمده

منبع :على کرجى؛کوثر ، زمستان ۱۳۸۲، شماره ۶۰