شیعه شناسی » سؤالات ما » دیگر مذاهب »

پیامبران در تورات یهودیان

متأسفانه در کتاب مقدس نسبت های ضداخلاقی و ناروائی به پیامبران الهی نسبت داده شده است. به صورت مثال: حضرت لوط توسط دخترانش با شراب مست می شود و در نتیجه با دختران خود همبستر می شود تا از لوط نسلی بیادگار بماند.[۱] حضرت ابراهیم به علّت ترس از جانش زن خود ساره را که از زیبایی فوق العاده برخوردار بوده به عنوان خواهر خود در دربار فرعون معرّفی و به فرعون تزویج می کند. سرانجام فرعون از واقعیت مطلب مطلع می شود، و ابراهیم را بخاطر اقدامش سرزنش می کند.[۲] حضرت داود به خاطر پنهان نگهداشتن رابطه نامشروعش با زن اوریا ، او را که از مجاهدان مخلص و پاکدل بوده است بر اثر یک توطئه به قتل می رساند. و زن او را تصاحب می کند.[۳] حضرت سلیمان بخاطر تمایل زنانش به بت پرستی، دستور ساخت و ساز بتخانه های متعدد را صادر می کند.[۴]

با توجه به وجود این مطالب در تورات، یهودیان باید به سؤالات زیر پاسخ بگویند:

مگر نه این است که پیامبران الهی از سوی خداوند برای ارشاد و هدایت بشر ارسال می شده اند بنابراین پیامبران باید در قله ای از فضایل انسانی قرار داشته باشند تا بتوانند دیگران را هدایت کنند. آیا این پیامبرانی که در تورات معرفی شده شایستگی هدایت دیگران را دارند؟

آیا وجدان یک انسان عاقل می پذیرد که پیامبران الهی مرتکب گناهانی شده که یک فرد معمولی با عقل سلیم مرتکب آن نمی شود؟

آیا وجود این گونه آموزه ها در تورات فعلی دلیل روشن بر تحریف آن نیست؟

پی نوشتها

[۱] . همان عهد عتیق سفر پیدایش، باب ۱۹: ۳۸ـ۳۱.

[۲] . همان، باب ۱۲: ۲۰ـ۱۲ و باب ۲۰: ۱۲ـ۲.

[۳] . همان کتاب دوم سموئیل باب ۱۱: ۲۷ـ۲.

[۴] . همان کتاب اول پادشاهان باب ۱۱: ۱۴-۱.

نویسنده: حمید رفیعی