شبهه: برخى مى گویند درشرایطى که وسایل نقلیه فراوان به وفور دردسترس است چه ضرورتى دارد کاروانهاى پیاده عازم زیارت مرقد مطهر امام رضا(علیه السلام)بشوند؟ ولطفاً دراهمیت پیاده رفتن به زیارت دلایل عقلى و نقلى واخلاقى ارائه فرمایید.

پاسخ:

پیاده روى بعضى از انسانها جهت زیارت اهل بیت عصمت وطهارت از روى عشق وعلاقه است، وانسانى هم که عاشق ودل سوخته مى باشد مى خواهد با سختى به عشق خود برسد وآن وقت لذت بیشترى دارد.

واین عمل پیاده روى انسان هاى عاشق ومؤمن مى تواند چند دلیل داشته باشد :

۱٫ روایاتى ازاهل بیت “علیهم السلام” وجود دارد که درآن روایات فضیلت زیارت امامان بخصوص امام حسین(علیه السلام)را بیان مى کندکه زائر هر قدمى که به سمت زیارت بر مى دارد داراى ثواب وبرکات زیادى است ازجمله احادیث زیر:

– امام صادق(علیه السلام)مى فرماید : “هرگاه شخصى به قصد زیارت امام حسین(علیه السلام)خارج بشود وبا برداشتن اولین قدم خداوند گناهانش را مى آمرزد وبه هرقدمى که برمى دارد خداوند به او درود مى فرستد ووقتى به مقصد رسید خداوند به او ندا مى کندکه بنده من از من بخواه تا به تو عطا کنم ومرا بخوان تا تو را اجابت کنم.(۱)

– امام صادق علیه السلام مى فرماید : “هرکس که قبر امام حسین(علیه السلام)را پیاده برود خداوند به اندازه هرقدمى که برمى دارد هزار حسنه مى دهد واز او هزار گناه را پاک مى کند، به او هزار درجه عطا مى کند.(۲)

– ونیز باز مى فرماید : “هرگاه خواستى امام را زیارت کنى غسل کن وپیاده بیا، همانند بنده ذلیل راه برو.(۳)

– درحدیث دیگر امام صادق(علیه السلام)مى فرماید : هرکس به زیارت امام حسین(علیه السلام)بیاید درحالى که پیاده باشد خداوند به هر قدم او رفعت وبلندى ودرجه مى دهد وبه هرقدمش اندازه ثواب آزادسازى بنده ازخاندان اسماعیل(علیه السلام)را مى دهد، منادى درآسمان ندا مى دهد که خوشا بهشت براى شما.(۴)

چون یکى ازنشانه ها علاقه ومحبت را مى رساند.

۲- سیره خود امامان معصوم بودند با اینکه درآن زمان هم وسایل نقلیه مانند اسب وشتر وکشتى و …بود اما امامان ما جهت زیارت دراغلب موارد پیاده مى رفتند مانند : امام حسن مجتبى(علیه السلام)که درکتاب مناقب ابن شهر آشوب،‌ج۱،آمده است امام حسن ۲۰ بار پیاده از مدینه به مکه رفت به خاطر طواف خانه خدا. وصاحب کتاب الصفوه روایت مى کند که امام حسن(علیه السلام)۱۵ بار پیاده حج خانه خدا کرده درحالى که اطرافیان او بسیار بودند ودرطول راه صدقات بسیارى به مردم مى بخشیدند.(۵)

وهمین طور بقیه امامان چنین سیره و روشى داشتند. خیلى ازبزرگان علم ودانش هم چنین سیره اى داشتند که به قصد زیارت اهل بیت یا مکان مقدسى پیاده به آنجا مى رفتند.

واین عمل را نشانه زهد وتواضع وفروتنى مى دانستند. یعنى از نظر علم اخلاق این عمل نوعى زهد وتواضع است. ودیگر اینکه انسان عاقل چنین عملى را ستایش مى کند، مثلاً اگر کسانى پیاده به زیارتى دور یا نزدیک بروند هیچ وقت شما آنها را مذمت نمى کنید بلکه عمیقاً این چنین افرادى رادوست مى دارید واحیاناً‌به استقبال آنها مى روید. پس ازنظر عقلى چنین کارى مذمت ندارد بلکه موجب تحسین هم مى شود. البته این عمل براى کسانى است که قادر وتوانایى آن را دارند وگرنه براى کسانى که نمى توانند وقادر به چنین کارى نیستند واجب نیست ودر مواردى هم حرام است.

پی نوشتها

(۱) کامل الزیارات، ص۱۳۲

(۲) کامل الزیارات، ص۱۸۶

(۳) کامل الزیارات، ص۱۸۶

(۴) کامل الزیارات، ص۱۳۴

(۵) کتاب مجموعه زندگانى چهارده معصوم، حسین عمادزاده،ص۵۳۸

منابع تحقیق :

۱٫ کامل الزیارات، ابن قولویه

ثواب الاعمال وعقابها، على محمد دخیل ومجموعه زندگانى چهارده معصوم،‌ حسین عمادزاده.