پرداخت مالیات با میل و رغبت از سوى مردم

امام باقر علیه السلام فرمود:« در زمان حکومت مهدى علیه السلام مردم مالیات خود را با جان و دل به سوى مهدى علیه السلام می‌برند.»

وقتی مردم احساس مى کنند مالیاتهایى که مى پردازند صرف عمران و آبادى شهر ها و رسیدگى به نیازمندان می گردد نه صرف خوشگذرانى و زندگى خصوصى مسئولان جامعه، و می‌بینند مسئولان نه تنها در پى زیاده طلبى و رفاه خود نیستند، بلکه زندگی‌شان در حدّ فقیرترین افراد جامعه است، با میل و رغّبت مالیات‌هاى خود را پرداخت می‌کنند.

پرداخت مالیات در اسلام از عبادات است و از اجر و پاداش اخروى برخوردار است و عدم پرداخت آن خشم و عذاب خدا را در پى دارد.

منبع:بحارالانوار، ج ۵۲، ص۳۴۵، حدیث ۹۱