وى متولد۱۹۴۸ میلادى است.

آقاى ریشار رییس انستیتوى مطالعات ایرانى فرانسه است و در زمینه تاریخ معاصر کشور و تشیع در ایران تحقیق می‌کند.

زمینه تحقیقات ایشان عبارتند از: سنت و تجدد در ایران و تاریخ افکار در ایران از انقلاب مشروطه به بعد، ایران و کشف اروپا.

ریشار از مدتها قبل، مشغول تحقیق درباره تاریخ عقاید مسلکى در ایران است.

وى در مطالعات خود در زمینه «سنت و تجدد در ایران»، یک گروه تحقیقاتى را اداره می‌کند که کار آنها تحقیق بر روى ارتش، فنون تولید، مسلکها و مرامها، مطبوعات و چند موضوع دیگر در دو سده اخیر ایران است.

یان ریشار در دانشگاه لیون (Lyon)، فلسفه و زبانشناسى خوانده است.

او در سال ۱۹۴۹ به مدت دو سال در انجمن ایران و فرانسه بوده و در این فرصت زبان فارسى را آموخته و به شعر فارسى علاقه پیدا کرده است.

وى ابتدا از گلستان و شاهنامه شروع به شعرآموزى کرد و پس از آن، در آلمان به تحصیل زبان فارسى ادامه داد.

وى سرانجام لیسانس زبان فارسى را در فرانسه گرفت.

رساله لیسانس او هم درباره یکى از شاگردان ملاصدرا بود. ریشار پس از انقلاب اسلامى در مرکز تحقیقات علمى فرانسه (CNRS) مشغول به‌کار شد و درباره نهضتهاى اسلامى و انقلاب ایران تحقیق کرد.

او بیشتر در زمینه علوم انسانى و اجتماعى و تاریخ کار کرده و در حال حاضر هم متون ادبى را موضوع کار خود قرار داده است.
ریشار یکى از نیماشناسان برجسته به‌شمار می‌رود.

برخى از آثار وى که به زبان فارسى منتشر شده عبارتند از: ایران و اقتباسهاى فرهنگى و فنى از غرب (مجموعه مقالات) موسیقى غرب و وسایل تقویت صدا که در موسیقى استفاده مى شود.
وسایل ضبط موسیقى و نفوذ آن در موسیقى ایران هنر کتاب‌سازى از زمان قاجاریه تا به امروز تغذیه در ایران و نحوه طبخ غذا در رستوران‌هاى ایرانى

سایر آثار

۱ـ اسلام شیعى
۲ ـ روشنفکران و هواداران اسلام معاصر
۳ ـ رابطه اسلام و جامعه در ایران
۴ ـ اندیشه معاصر شیعه
۵ ـ فداییان اسلام
۶ ـ شیعه در اسلام
۷ ـ سیاست و ایدئولوژى