شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه مبارک رمضان »

ولایتعهدی امام رضا علیه السّلام(1 ماه رمضان)

1 ماه رمضان؛ولایتعهدی امام رضا علیه السّلام

در 7 رجب سال 200 مأمون عباسی نامه ای به امام رضا علیه السّلام نوشت، و آن بزرگوار را برای ولایت عهدی خویش به مرو فرا خواند.(قلائد النحور: ج رجب، ص 63)

در روز اول ماه رمضان سال 201 هـ ق مردم با حضرت رضا علیه السّلام به ولایتعهدی بیعت کردند(فیض العلام: ص 24. بحار الانوار: ج 49، ص 11، 221، 303) ،و بعضی ششم این ماه نقل کرده اند.

منبع:عبد الحسین نیشابوری ؛تقویم الشیعه.