ویژه نامه » نیمه شعبان » کتابشناسی »

ولادة الامام المهدى(عج)

معرّفى اجمالى

ولادة الامام المهدى(عج) مجموعه‌اى از متن سخنرانى شيخ بشير نجفى به زبان عربى با سوالات حاضرين در اين جلسات و پاسخ ايشان مى‌باشد.

مجموعه، درصدد پاسخگويى، ردّ و نقد شبهات مخالفين در زمينه ولادت حضرت مهدى(عج) است. مراسم سخنرانى توسط مركز تخصصى مهدويّت نجف عراق برپا و هدف آن‌ها تقويت معارف مسلمانان و روابط هر چه بيشتر با اين وجود مقدس بوده است. سپس بعد از پياده كردن نوار اين جلسات به طبع و انتشار آن‌ها اقدام نموده‌اند.

ساختار كتاب:

گفتمان مهدويّت در قسمت مربوط به مهدى موعود داراى دو محور اصلى است: محور اول متكفل پاسخ‌گويى به اين سوال است كه طبق تعاليم اسلامى، آيا مسلمان اساساً بايد به ظهور يك منجى در آخرالزمان اعتقاد داشته باشند يا نه؟ اين يك بحث كبروى است. محور دوم متكفل پاسخ‌گويى به اين پرسش است كه آن منجى موعود كيست؟ اسلام چه كسى را به عنوان مصداق مهدى موعود به جامعه اسلامى معرفى كرده است؟ اين يك بحث صغروى است. امروزه شبهاتى در مورد اصل ولادت آن حضرت مطرح شده است. بعضى از مخالفان و مورخين و تبارشناسان(اهل نسب) سعى كرده‌اند، تولد آن امام را زير سوال ببرند. و در صدد انكار وجود مقدس حضرت هستند و مى‌گويند: اساساً شخصى به نام حجه بن الحسن المهدى(عج) وجود تاريخى ندارد، و امام حسن عسگرى(ع) چنين فرزندى نداشته است. گوينده با يك سازماندهى مناسب كه در اثر هم مشهود است، به محور دوم كه بحث صغروى گفتمان مهدويّت مى‌باشد،اين شبهات اساسى را مطرح و در طى سه سخنرانى به نقد اين نظريه پردازى‌ها پرداخته و پاسخ لازم و مناسب را ارائه نموده است.

از آن جا كه موضوع ولادت امام زمان(عج) يك قضيه تاريخى مى‌باشد و طبعاً مقتضى روش تحقيق نقلى و بررسى دقيق مجموعه اسناد تاريخى است، به همين جهت گوينده روش نقلى در اين موضوع دينى را برگزيده و مدارك تاريخى و اسناد روايى ولادت و حيات امام مهدى(ع) را مطرح نموده و به حوزه كاملاً تخصصى حديث پژوهى وارد شده است.

گزارش محتوا:

گوينده اول به عمده شبهات در زمينه ولادت حضرت پرداخته و سپس قبل از ورود به پاسخ، مقدماتى را بازگو مى‌كند كه عبارتند از: اخبار و احاديث متواتر موجب و سبب علم هستند، ثبوت نسب منحصر در اعتراف اشخاص مى‌باشد، عدم الوحدان لايدل على عدم الوجود يك قاعده عقلايى است، به اين معنا اگر انسانى چيزى را نيافت نمى‌تواند، ادعا كند كه آن چيز وجود ندارد و مقدمه آخر اينكه خبر شخصى كه نسبت به موضوع يا اشخاصى بغض و عداوت دارد، در مقابل اخبار و احاديث متواتر قابل استناد نيست و سبب عدم حجيّت خبر متواتر نمى‌شود. با اين مقدّمات، به پاسخ شبهات ابن تيميّه و احسان الهى ظهير و ديگران كه ادعا نموده‌اند، امام حسن عسگرى(ع) فرزندى از خود به جاى نگذاشته است، مى‌پردازد. گوينده به چند عامل از جمله احاديث خاص ديدن شده حضرت پس از تولد، احاديث عام درباره ولادت امام،اعترافات تاريخ‌نگاران و تبارشناسان غير شيعى در جهت اثبات به دنيا آمدن امام مهدى(ع) و اثبات تواتر احاديث در زمينه ولادت هر گونه تشكيك درباره اصل موضوع مهدى(ع) و ولادت او را مردود مى‌شمارد. در پايان هر سخنرانى سوالاتى مطرح شده و استاد پاسخ لازم را ارائه نموده‌اند. متن سوالات و پاسخ‌ها هم در اثر گنجانده شده است.

گزارش وضعيّت :

از آنجا كه بعضى از روايات در متن،منابع آن‌ها ذكر نشده در پاورقى‌ها، اين منابع بازگو شده است. فهرست مطالب در آخر اثر آمده است.

منبع

اثر حاضر