۱ ذیقعده ، سال ۳۰۸ هجرى قمرى

ابوعبدالله، جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن مثنى بن امام حسن مجتبى(ع)، در سامرا دیده به جهان گشود. وى از راویان حدیث و از شیعیان موثق و از سرشناسان علوى نژاد در عصر غیبت صغرى بود و داراى تألیفاتى چون کتاب “التاریخ العلوى و کتاب “الصخره و البئر” مى باشد. سرانجام در نود و چند سالگى، در روز چهارشنبه، اول ذى قعده سال ۳۰۸ قمرى بدرود حیات گفت.(۱)

۱- رجال نجاشى، ج۱، ص ۳۱۲