شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه شوال »

وفات ابى صلت هروى 17 شوال سال 207 هجري قمري

عالم جليل القدر اباصلت عبد السلام بن صالح هروى که اهل هرات بود پس از آزادى از زندان مأمون در سال 207 هجرى قمرى از دنيا رفت. اباصلت از اصحاب امام رضا(عليه السلام) و از خواص شيعيان بود، کتاب «وفات الرضا(عليه السلام)» تأليف اوست. در ايران دو قبر منسوب به آن بزرگوار است: يکى در بيرون شهر مشهد، و ديگرى در دروازه رى قم.

منبع: تقويم شيعه، صفحه 266

بیشتر بدانیم