خانواده شیعی » تربیت فرزند » نوجوان و جوان »

وظايف تکاملى نوجوانان

 استقلال:

نوجوانان نیازمند کمتر شدن وابستگى به والدین هستند. آنان تغییر رویکرد از والدین به همسالان را شروع میکنند و یا به نظامهاى اعتقادى به منظور کسب استقلال روى مى آورند. این تغییر قوى بوده و ممکن است باعث تمرد شود.

هویت:
نوجوانان سعى مى کنند خودشان را مطرح کنند و آنچه را که میخواهند انجام دهند. آنها به سوالاتى نظیر:

من کیستم؟ مى توانم چکاره باشم؟ پاسخ مى دهند. این فرایند سبب کسب تجربه مى شود. نوجوانان نیاز به تکامل نقش هویت جنسى خود دارند تا تصورى مثبت از جسم خویش  و حس اعتماد به نفس و شایستگى را در خویش به وجود آورند.

روابط صمیمانه: نوجوانى زمان آمادگى در برقرارى روابط صمیمانه است. نوجوانان یاد مى گیرند که احساسات خود را بیان کرده و درست بکار گیرند. آنها ظرفیت دوست داشتن و دوست داشته شدن خود را گسترش داده ارتباط صمیمى دوستانه ای  با دیگران برقرار مى کنند.

درستى و راستى:

نوجوانان بایستى اصولى را براى دسته بندی  ارزشها بکار برند و والدین زیر بنایی را براى این مسئله فراهم نمایند. نوجوانان در زمان تصمیم گیرى درباره نوع اعتقادات و چگونگى رفتار خود به منابع بى شمارى مثل همسالان و رادیو تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی  مدرسه و غیره دسترسى دارند.

هوش:

ظرفیت فکرى نوجوانان در حال افزایش وتغییر است و علاوه بر تفکر ذاتى و واقعی، معنوى و انتزاعی نیز میشود. بسیارى از نوجوانان توان تفکر ادراکى و فهم منطق و دلایل استنباطى را کسب مى کنند.

این افزایش توانایى مى تواند موجب بالا رفتن اعتماد به نفس گردد. برخى از نوجوانان ارزش زیادى به تئورى هاى فکرى خود قائل بوده و به مسایل، از دیدگاه ایده آلیستى مى نگرند.

منبع :سایت اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس –  ترجمه دکتر  ناصر کلانترى