ورود امام جواد (عليه السلام) به بغداد 28 محرم

معتصم برادر مأمون عباسي در17 رجب سال 218 هجرى قمرى خليفه شد و از استماع فضائل حضرت جواد(عليه السلام) حسد در سينه او شعله ور گشت تا حضرت جواد(عليه السلام) را به بغداد طلبيد. موقعى که حضرت اراده بغداد کرد، امام على النقى(عليه السلام) را جانشين خود نمود و در ميان شيعيان نّص بر امامت آن جناب فرمودند و در 28 محرم سال 220 هجرى قمرى از مدينه مفارقت نموده وبه بغداد تشريف آوردند.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، صفحه 53.