خانواده شیعی » سبک زندگی »

ورزش بانوان(2)

 محمدحسين حقجو

«رابرت بولارد» استاد يار پزشكى دانشگاه بريتِش كلمبيا مى گويد:

برخى از بانوان ورزشكار در جريان تمرينات دچار جراحتهايى شده‌اند كه تا‌ آخر عمر گريبانگير آنان مى باشد.

تحقيقات نشان مى دهد، بيماريهاى استخوانى شامل پيچيدگى، شكستگى و ساير بيماريهاى استخوانى و كمردرد، در بين دختران ورزشكار جوان مشاهده مى شود.

تحقيقات به عمل آمده نشان مى دهد كه رشد استخوانى 25% از ورزشكاران زن ژيمناست، بر اثر تمرين زياد متوقف شده است.

«ليندا فيلسيگر» مدير اجرائى شوراى پزشكى اين دانشگاه با اظهار اينكه واقعيت ناگوار ورزش حرفه‌اى سطح بالا تحمل فشار و ناراحتى است، گفت:

وقتى شما در سطح بالاى رقابتهاى جهانى قرار داريد، در واقع از يك سلامت كامل برخوردار نيستيد.

ورزشهاى مفيد براى بانوان

از مباحث فوق چنين برداشت مى شود كه برخى از ورزشها براى بانوان نه تنها مفيد نيست، بلكه انجام آنها براى بانوان عوارض فراوانى در پى دارد.

امّا اين سؤال مطرح است كه ورزش مفيد براى زنان چه نوع ورزشى است؟

1. نرمش، تحت نظر مربيان كارآزموده مفيد است.

2. پياده روى حداقل روزى نيم ساعت، هر چند كار روزانه بانوان زياد باشد، پياده‌روى براى سلامت آنها لازم است.

3. واليبال در حد متعادل و نه به عنوان ورزش حرفه‌اى، سودمند است.

4. بسكتبال نيز بايد متعادل باشد.

5. پينگ پنگ.

6. تنيس.

7. كارهاى هنرى چون (خياطى، بافندگى و…).

8. ورزشهاى چشم، حافظه، تمركز، ورزشهاى فكرى، تندخوانى و فعاليتهاى علمى، پژوهشى.

منبع :سايت انديشه قم