شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه محرم »

وارد شدن لشکر شام به مکه ۲۷ محرم

در روز ۲۷ محرم سال ۶۴ هجرى قمرى لشکر شام بسرکردگى «حصین بن نمیر» به جهت جنگ با «ابن زبیر» وارد مکه شدند، و هر کارى خواستند انجام دادند مثل آتش زدن و خراب کردن خانه خدا.(۱)

پی نوشت:
۱-وقایع الایام، صفحه ۱۷۱٫