خانواده شیعی » مقالات تخصصی » روانشناسی »

نیازسنجی مربیان کودکان آسیب دیده شنوایی

بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب دیده ی شنوایی به منظور طراحی و تدوین برنامه ی آموزشی-توان بخشی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.