نشان دادن چهره دشمنان اهل بیت (علیهم‌السلام)

اشاره:

گاهی شده است که ظاهر آراسته و قیافه شسته و رفته باعث این تصور می شود که دارنده آن از کمالات معنوی و حقانیت اعتقادی برخوردار است و کسی که از این ظاهر آراسته برخوردار نباشد خود را در مقابل او می بازد. در حالی که انسانیت و کمالات معنوی ربطی به آراستگی ظاهری و چهره زیبا ندارد. حقیقت انسان چیزی است که در درون او نهفته است. این مطلب از حدیثی به دست می آید که در زیر به آن اشاره شده است.

 

یکی از شیعیان از حضرت امام سجاد (علیه‌السلام) پرسید:«به چه علت ما بر دشمنان‌مان برتری داریم در حالی که در بین آنها افرادی هستند که ظاهر آراسته‌تری از ما دارند؟!»

امام علیه السلام به او فرمود:«آیا دوست داری فضیلت خودت را بر آنها مشاهده کنی؟» عرض کرد:«آری.»

امام دست خود را به صورت او کشید و فرمود:«نگاه کن!»

آن مرد به محض مشاهده افرادی که در آنجا حضور داشتند، مضطرب شد و گفت:«مرا به همان حالتی که بودم برگردانید، چرا که من در مسجد جز روباه و بوزینه و سگ نمی بینم!»

امام دوباره دستی به صورت او کشید و او به حال اول خود برگشت.

 منبع:

معجزات و کرامات امام سجاد (علیه‌السلام)