شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه مبارک رمضان »

نزول تورات بر حضرت موسي (ع) 6 رمضان

نزول كتاب آسماني تورات بر حضرت موسي (ع) 6  رمضان

كتاب آسماني”تورات” در ششم ماه مبارك رمضان بر “حضرت موسي(ع)”، پيامبر رهايي بخش “بني اسرائيل” از جور و ستم فرعونيان، نازل گرديد.(1) گفتني است كه از “تورات” و “انجيل”، به “عهدين”، شامل “عهد عتيق” و “عهد جديد” ياد ميگردد.(2) و به شهادت تاريخ و منابع موثق، هيچ يك از كتابهاي آسماني پيامبران، بجز “قرآن كريم”، چيزي بر جاي نمانده است و تمامي آنها به دست طاغوت ها و ستمگران عصر نابود شده اند و آن چه كه هم اكنون به نام “انجيل” و “تورات”، در ميان پيروان “مسيح” و “يهود” وجود دارد، كتابهاي اصلي آنان نيست، بلكه برداشت هايي از آن كتابهاي شريف است، كه از سوي پيشوايان مذهبي و مقدسين اين دو كيش، تدوين و منتشر گرديده است و بي ترديد، دچار تحريف و زيادتي و كاستي هاي فراواني ميباشند.(3) معناي تورات تورات، لفظ عربي شده کلمه «تورا» به زبان عبري است که به معناي تعليم و آموزش يا ارشاد است، يهوديان آن را ناموس، شريعت و قانون مي دانند، اما «تورات» در متداول ترين کاربرد، نام پنج سفر کتاب اول عهد عتيق (تورات) و از کتاب مقدس يهوديان است که به “اسفار خمسه” نيز مشهور است. واژه تورات، گاه بر کل “عهد عتيق” اطلاق مي شود. اين تورات را به عقيده يهوديان، خداوند از طريق موسي کليم الله، يکي از پيامبران اولوالعزم (صاحب کتاب) در کوه سينا به بني اسرائيل در پنج کتاب (سفر) ابلاغ کرده است. از همين رو، اعتقاد به آسماني بودن تورات از ضروريات دين يهود است!! بيشتر يهوديان معتقد هستند که تورات به دو صورت کتبي و شفاهي، در مدت چهل سال اقامت بني اسرائيل در بيابان بر موسي نازل شد و او آن را بر قوم خود آموخت و اين مطالب بر سطح دو لوح سنگي بود. در اين کتاب (تورات) که دستورات اصلي مربوط به راه و رسم زندگي اخلاقي و جسماني آمده است، از ابتداي آفرينش شروع و با بيان مرگ حضرت موسي، قبل از تسخير کنعان توسط بني اسرائيل، تمام شده است. بايد گفت که يکي از مجموعه کتابهاي ديني يهوديان که به اختصار «تَنَخ» مي گويند، “تورا”  يا  “اسفار خمسه” معروف به شريعت حضرت موسي است! ساختار و تقسيم بندي کتاب تورات اين پنج سفر کتاب اول يا اين پنج کتاب سفر از کتاب مقدس عبارتند از: 1- سفر تکوين يا پيدايش؛ در اينجا داستان آفرينش جهان و سلسلة النسب انسان، سرگذشتي از آدم و حوا، نوح، ابراهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و فرزندان اوست و با سرگذشت مرگ حضرت يوسف عليه السلام به پايان مي رسد. 2- سفر خروج؛ در اينجا مطالبي چون ماجراي بردگي بني اسرائيل در مصر، تولد و پيامبري حضرت موسي، خروج بني اسرائيل از مصر و سرگرداني آنها در بيابان است. در اين سفر خروج، احکام بسياري گفته شده و اعطاي ده فرمان يا «احکام عشره» به حضرت موسي در همين بخش است. 3- سفر لاويان؛ شامل احکام ديني و شرعي و آداب و قواعدي است که در واقع به منزله کتاب راهنماي کاهنان بني اسرائيل از «سبط لاوي» و آداب عبادت در معبد و حدود طهارت و پاکي و نهي از زنا با محارم و ساير روابط جنسي و اوقات مقدس و اعياد خاص است. 4- سفر اعداد؛ شامل مسافرت بني اسرائيل در دشت (بيابان) و حوادثي که بين راه مصر و سرزمين موعود بر اين قوم گذشت و فتح اراضي کنعان است. 5- سفر تثنيه؛ تکرار شرايع و مقررات و فرمان هاي اسفار قبلي از زبان حضرت موسي خطاب به بني اسرائيل به طور اختصار و تعيين يوشع به عنوان رهبر بني اسرائيل و در نهايت، درگذشت حضرت موسي پيغمبر است و چون تکرار احکام و گزارش هاي قبلي است، گاه آن را «تکرار تورات» يا «تورات مکرر» گويند. در سنت يهوديت و مسيحيت، تورات را به موسي نسبت مي دهند ولي چنين برداشتي ندارند که عين الفاظ تورات، وحي الهي است. لذا از اين نظر با مسلمانان فرق دارند، زيرا مسلمين تورات تحريف نشده را عين وحي الهي ميدانند! تورات در زندگي عبادي و عقيده يهوديان يهوديان ملتي به معناي واقعي اهل کتاب اند ولي از آنجا که فرقه هاي مختلفي هستند، نظرات گوناگوني نيز در بين آنها ديده مي شود. با اين وصف، بر اساس بندهاي 8 و 9 اعتقادنامه 13 ماده اي يهوديان که ابن ميمون (متوفي 601) تنظيم کرده، هر يهودي راست اعتقاد بايد گواهي دهد که همه تواري (توراة) مقدس از جانب خداوند وحي شده و در هيچ زماني تغيير نيافته و نخواهد يافت. تورات مرجع اصلي قوانين و مقررات زندگي روزمره يهوديان است. قرائت تورات، يکي از مهمترين وظايف مؤمنان يهودي است که عمدتاً بايد يا به صورت روزانه و يا روزي دو بار (صبح و شام) سه پاراشا يعني “بخش” از تورات را که با کلمات «بشنو اي اسرائيل» شروع مي شود، بخواند و يا به صورت هفتگي در کنيسه قرائت شود. هر هفته روز شنبه (شباط) به طور معمول يک پاراشا (بخش) کامل از روي توراتي که با دست بر طوماري از پوست حيوان حلال گوشت نوشته شده، خوانده مي شود. به اين ترتيب هر 54 پاراشاي تورات که شامل 5845 پاسوق يعني آيه است در مدت يکسال يک دور قرائت شده است. بايد گفت که قرائت تورات، خود، مراسم خاصي دارد که بهتر است در جاي مربوطه مطالعه شود. قرائت تورات علاوه بر شنبه، روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در اول هر ماه، ايام عيد، و در روزه هاي عمومي، در مراسم تکليف نوبالغان پسر و دختر مرسوم است. تورات و قرآن کلمه تورات 18 بار و عناوين ديگري از آن مانند کتاب صحف موسي و … در قرآن ذکر شده است. قرآن کريم تصريح دارد که خداوند تورات را به وسيله وحي بر موسي عليه السلام نازل کرده، سوره هاي آل عمران آيه 3، سوره مائده آيه 44 در قرآن گفته شده که حضرت عيسي مسيح و پيامبر اسلام، تصديق کننده آن هستند. سوره هاي مائده آيه 46 و سوره صف آيه 61 و در آيه 5 سوره جمعه آمده است: کساني که تورات بر آنها عرضه شده و سپس حق را چنانکه بايد و شايد به جاي نمي آورند، مانند درازگوشي هستند که کتابهائي حمل مي کنند و نکته مهم که در قرآن اشاره شده اينکه يهوديان انتظار پيغمبر آخرالزمان حضرت محمد صلي الله عليه و آله را داشته و وصف او را در تورات داشتند (سوره اعراف آيه 157). تحريف تورات تحريف يا تغيير و در لغت به معني گردانيدن سخن و خصوصاً در مورد تغيير دادن کتاب است. تحريف در تورات، ريشه در قرآن کريم دارد که تأکيد شده است که کتابهاي آسماني يهوديان و مسيحيان (تورات و انجيل) تحريف شده است. آيه 75 سوره بقره: گروهي از يهوديان کلام خدا را مي شنوند و به رغم اينکه آنرا مي فهمند، تحريفش مي کنند. آيه 79 سوره بقره، آيه 78 سوره آل عمران، همين معنا را دارد که کساني به دست خود، کتابي مي نويسند و ميگويند که از جانب خداست. آيه 46 سوره نساء و آيه 13 سوره مائده، به مسئله تحريف کلام از جانب اهل کتاب اشاره دارد. آيه 41 سوره مائده، باز همين نکته را با تعبير ديگري آورده است. در مصاديق اين تحريف به موضوعات مختلفي اشاره شده که بايد در قسمت مربوطه مطالعه شود. فقط يک موضوع تحريف شده مهم را در اينجا بيان مي کنيم و آن، وصف پيغمبر اسلام و بشارت به پيامبري اوست. همچنانکه در قرآن هم بيان شده، در تورات و انجيل هم آمده ولي يهود و نصارا، آن را تحريف کردند. علامه طباطبايي رحمة الله عليه: از آيه 43 سوره آل عمران اينطور برمي آيد که توراتي که اينک در دست يهوديان است، شامل بخشي از تورات واقعي است که بر موسي نازل شده و بخشي از آن هم دچار تحريف و تغيير شده است. قدمت تورات در مورد قدمت آن، آراي مختلفي بين محققان است. ظاهراً مجموعه “اسفار خمسه” در حدود سال 400 قبل از ميلاد بسته شده است، به اين معني که ديگر متن جديدي را براي افزودن به آن نمي پذيرفتند و در نهايت حدود سال 100 ميلادي (اسفار خمسه – تورات) تثبيت شد و از اين تاريخ به بعد نمي توان براي آن سيري تاريخي مستقل از عهد عتيق در نظر گرفت. به نظر برخي نيز بخش هايي از آن متعلق به 10 قرن قبل از ميلاد و جديدترين بخش آن نيز مربوط به 5 قرن قبل از ميلاد است.

پي نوشتها:
1- البدايه و النهايه: جلد 2، صفحه 92، و تاريخ اليعقوبي: جلد 2، صفحه 34 .
2- اسلام و عقائد و آراي بشري: صفحه 404 و 445 .
3- اسلام و عقائد و آراي بشري: صفحه 405 و 454 .
منبع : موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت عليهم السلام