نام «علی» برای فرزندان حسین(علیه السلام)

مروان بن حکم در عصر خلافت معاویه، فرماندار مدینه بود و با قدرت و گستاخی تمام، بر ضدّ علی بن ابیطالب(علیه السلام) و آل‌علی(علیهم السلام) تبلیغ می‌کرد و با آنها دشمنی می‌نمود.

روزی امام سجاد(علیه السلام) را دید و به ایشان گفت: «نام تو چیست؟»
امام سجاد فرمود: نام من علی است.
مروان پرسید: نام برادرت چیست؟
حضرت پاسخ داد: نام او نیز علی است.
مروان گفت: اوه! علی، علی!! چه خبر است؟! مثل این که پدرت تصمیم گرفته نام همه پسرانش را علی بگذارد!
امام سجاد(علیه السلام) می‌فرماید: به حضور پدرم (امام حسین علیه السلام) آمدم و گفتار مروان را به آن حضرت عرض کردم.
فرمود: وای بر مروان پسر زن کبود چشم و پاک کننده پوست حیوانات.
«لو ولد لی ماه لاحببت ان اسمی احداً منهم الا علیّا»
«اگر دارای صد پسر هم شوم، دوست دارم نام همه آنها را بدون استثناء «علی» بگذارم».

(منبع: محمد باقر مجلسی؛ مراه العقول؛ ج۲۱ص۳۳)