نامه امام حسين(عليه السلام) براى اهل کوفه 3 محرم

 در اين روز امام حسين(عليه السلام) براى بزرگان کوفه نامه اى نوشتند و آن را به قيس بن مسهَّر صيداوى دادند که به کوفه برساند. مأمورين در بين راه، قيس را گرفتند، و پس از آنکه او بر ضد يزيد و ابن زياد سخن گفت، وي را به شهادت رساندند.(1)

پي نوشت:

1-تقويم شيعه، ص  17.