ویژه نامه » ماه مبارک رمضان » فضائل ماه رمضان » اندیشمندان »

ميرزا جوادآقا ملکي تبريزي

استاد بزرگ اخلاق، ميرزا جوادآقا ملکي تبريزي درباره تلاوت قرآن و دعا و ذکر در ماه رمضان در توصيه اي مي فرمود: از کارهاي مهم در اين ماه، قرائت قرآن و دعا و ذکر است که بايد از هر کدام مقدار معين انتخاب و در هر روز انجام شود. در اين انتخاب، اولويت با مواردي است که باعث افزايش نشاط انسان براي عبادت گرديده و در قلب او، فکر و نوري به وجود مي آورد.

هادي قطبي- مهدي بهرامي
منبع :ديدار آشنا،شهريور 1388 – شماره 107