ودّ در لغت به معنی محبت، دوست داشتن و آرزو داشتن آمده است.(الخوری الشرتونی، ۱۴۱۶، ج۲: ۱۴۳۶؛ ابن فارس، ۱۳۹۸، ج۶: ۷۵) کلمه مودّت که شش بار در قرآن آمده به معنای محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد. بعضی نسبت مودّت به محبت را مانند نسبت خضوع به خشوع دانسته اند؛ زیرا به حالتی خضوع می‌گویند که در مقام عمل اثرش مشخص بود، برخلاف خشوع که به معنای نوعی تأثر نفسانی است که از مشاهده عظمت و کبریایی در دل پدید می‌آید.( طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۱۶: ۱۶۶) بنابراین مودّت یعنی اظهار علاقه به صورتی که طرف مقابل متوجه این محبت و علاقه بشود و نوعی تأثیر متقابل در وی بگذارد. این اثر پذیری از مشاهده نیاز طرف مقابل به وجود می‌آید و سبب می‌شود که طرف دیگر نیاز او را برطرف سازد و این امر پیوسته به صورت یک کنش و واکنش متقابل میان دو طرف ادامه یابد.(قرطبی،‌۱۳۶۴، ج۱۴: ۱۷؛ الزمخشری، ۱۴۰۷، ج۳: ۴۷۲) این صفت گاه به خدا و گاه به بندگان خدا نسبت داده شده است. در دو آیه از قرآن صفت ودود به خداوند نسبت داده شده که اشعار بر این دارد که دارنده این صفت، خود را در برابر افراد مورد مودّت، متعهد می‌داند تا حال آنان را مراعات نموده، از ایشان تفقد کند. «و هو الغفور الودودُ»(البروج/۱۴)(۱) و «إنّ ربّی رحیمٌ ودودٌ»(هود/۹۰)(۲) ذکر این کلمه بعد از کلمه رحیم اشاره به این دارد که نه تنها خداوند به حکم رحیمیتش به بندگان گنه کار و توبه کار توجه دارد، بلکه از این گذشته آنها را بسیار دوست می‌دارد که هرکدام از این دو( رحم و محبت) خود انگیزه‌ای است برای پذیرش استغفار و توبه بندگان.(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۹: ۲۱۲).
از آنجا که ادامه پیوند میان همه انسان‌ها، خصوصاً میان همسران، نیاز به یک جاذبه و کشش قلبی دارد و یکی از روشن‌ترین جلوه‌گاه‌ها و موارد خودنمایی مودّت، جامعه کوچک خانواده است، خداوند متعال ازدواج را وسیله‌ای برای زیستن در فضای آرامش و رضایت روانی می‌داند و برای رسیدن به این آرامش، مودّت و رحمت را- که بنا به قول مفسران ملاط و چسب مصالح ساختمانی جامعه انسانی است- بین زوجین برقرار می‌کند.(مکارم شیرازی، ۱۴۲۱، ج۱۲: ۴۹۶).
«و من‌ آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعلَ بینکم مودهً و رحمهً إنّ فی ذلک لآیاتٍ لقومٍ یتفکرون»(الروم/۲۱)(۳).
در همه جهان، هنگامی که انسان‌ها می‌خواهند با دیگری زندگی کنند و نوعی روابط انسانی با وی برقرار نمایند، لازم است قانونی وضع شود که جنبه مادی رابطه را تنظیم کند. همچنین قواعدی معنوی نیز که در ادامه راه کمک مؤثری باشد، باید در نظر گرفته شود. پس لازمه ایجاد بنای خانواده، رعایت حقوق متقابل زوجین در قبال یکدیگر است؛ ولی استمرار آن که به مراتب سخت‌تر است، نیازمند مودّت و محبت می‌باشد. در صورتی که این رابطه عاطفی در بین انسان‌ها استوار گردد، انسان در مقام ایثار و مقدّم داشتن دیگران بر خود برمی آید، خواسته‌های خویش را فدای خواسته‌های دیگری می‌گرداند، سعادت او را می‌خواهد و به او جور و ستم روا نمی‌دارد، در چنین جامعه‌ای دیگر به عدل نیازی نیست، زیرا رابطه محبت از رابطه عدالت قوی تر است؛ دوستی رابطه‌ای فطری و طبیعی است؛ اما عدالت قهری و جبری است و اگر هم حکم به عدالت می‌شود به خاطر حفظ مودّت و محبت است. جامعه انسانی و بخصوص جامعه کوچک خانواده بدون محبت شکل نمی‌گیرد. محبت، انگیزه ایجاد آفرینش است، چنانکه هدف بسیاری از احکام اسلام مانند نماز جماعت و جمعه، حج، ایثار و احسان، و تحریم غیبت و بدگویی و مانند اینها، ایجاد رابطه دوستی بین مردم است، تا بدین طریق از قانون عدل که سخت و تلخ است بی نیاز شوند. در حدیث قدسی نیز به این معنی اشاره شده است:«من گنج نهان بودم و دوست داشتم که شناخته شوم.»(ابن عربی، ۱۳۱۳؛ مجلسی، ۱۴۰۴«الف»، ج۸۴: ۱۹۹؛ ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴، ج۵: ۱۶۳)(۴)؛ بنابراین محبت، حاکم و سلطان مطلق است و عدالت نایب و جانشین آن. این نوع از احساسات اگر به اوج و کمال برسد، به روح، شکوه، شخصیت و عظمت می‌دهد. ارزش مودّت به قدری بالاست که قرآن اجر رسالت پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را مودّت اهل بیت(علیهم السلام) بیان می‌دارد؛ «قُل لا اسألکم علیه اجرا إلا الموده فی القربی»(الشوری/۲۳)(۵).

رابطه معنایی مودّت و رحمت

همنشینی مودّت و رحمت در آیه مذکور، دلیلی بر رابطه میان این دو واژه است. رحمت در لغت، اراده خیر رساندن( جرجانی، ۱۹۸۲) یا نوعی مهربانی است که گاهی به مهربانی صرف و گاهی به احسان بدون دلسوزی و مهربانی اطلاق شده است.(الراغب الاصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۹۶) لذا در روایتی است که رحمت از جانب خدا بخشش است و از جانب انسان‌ها دلسوزی و مهربانی. رحمان تنها بر خدا اطلاق می‌شود و رحیم برای غیر او نیز به کار می‌رود. خداوند متعال در توصیف خود می‌فرماید: «إنّ‌ الله غفورٌ رحیمٌ»(البقره/۱۹۹)(۶) و در توصیف پیامبرگرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: «حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوفٌ رحیمٌ»(التوبه/۱۲۸)(۷) .
برخی از مفسران در ذیل آیه «کتب علی نفسهِ الرحمه»(الانعام/۱۲)(۸) مفهوم آیه را عبارت از رفع حوایج محتاجان و رساندن هر چیزی به مستحق آن دانسته اند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۷: ۲۶) و بعضی آن را نوعی تأثیر نفسانی دانسته اند که از مشاهده محرومیت محرومی که کمالی را ندارد و محتاج به رفع نقص است، در دل پدید می‌آید و صاحبدل را وادار می‌کند که او را از محرومیت نجات داده، نقصش را رفع کند.( طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۱۶: ۱۶۶) لذا مودّت، محبت و رحمت را به شفقت تعبیر نموده اند.(طبرسی، ۱۴۰۶، ج۸: ۴۷۰)به عبارت دیگر، مودّت همان دوست داشتن است که انسان‌ها درباره یکدیگر احساس می‌کنند؛ ولی رحمت و مهربانی آن تأثر قلبی است که از دیدن محرومیت و نقص و گرفتاری فرد، در قلب احساس می‌شود؛ رحمت ناشی از مودّت است؛ اگر در وجود انسان، مودّت وجود نداشت، رحمت پیدا نمی‌شد؛ همانطور که از افتادن دیوار و شکستن درخت احساس رحمت و دلسوزی نمی‌کنیم. اگر این مودّت و رحمت در وجود انسان نهاده نمی‌شد و انسان مانند چوب خشک بی احساس بود، در این صورت دنیای انسانیت چگونه می‌شد؟ آیا کسی به کسی کمک می‌کرد؟ آیا پدر و مادر در تربیت طفل خود می‌کوشیدند؟(قرشی، ۱۳۷۷: ۱۹۲) یا فرزندان در دوران پیری و ناتوانی پدر و مادر که آنها قادر به انجام کارهای خود نیستند، هیچ رحمت و شفقتی درباره آنها نشان می‌دادند؟ به همین دلیل خداوند می‌فرماید: «و قُل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا»(الاسراء/۲۴)(۹).
هنگامی که رو به سوی درگاه خدا می‌آوری پدر و مادر را فراموش مکن و همان گونه که در کودکی آنان به تو رحم نمودند تو نیز رحمت پروردگار برای آنها بخواه. کسی که انسان را برای زندگی اجتماعی خلق کرد، در قلبش این رأفت و رحمت را قرار داد تا افراد متفرق را جمع و اجزای پراکنده را به یکدیگر متصل نماید.
مفسران تفاوتهایی را میان مودّت و رحمت بیان نموده اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- مودت انگیزه ارتباط در آغاز کار است؛ اما در پایان که یکی از دو همسر ضعیف و ناتوان گردد، رحمت جای آن را می‌گیرد.(میبدی، ۱۳۶۳، ج۷: ۴۴۶).
۲- مودّت در مورد بزرگترهاست که می‌توانند به یکدیگر خدمت کنند؛ اما کودکان و فرزندان کوچک در سایه رحمت پرورش می‌یابند.
۳- مودّت غالباً جنبه متقابل دارد، اما رحمت یک جانبه و ایثارگرانه است، زیرا برای بقای جامعه گاه لازم است خدمات متقابل که سرچشمه آن مودّت است و گاه خدمات بلاعوض که نیاز به ایثار و رحمت دارد.(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۱۲: ۴۹۶).
۴- مودّت بعد معنوی پیوند و رحمت جنبه عملی آن است.
۵- مودّت و محبت حالتی است که شخص خود به آن احتیاج دارد و رحمت حالتی است که دیگران به آن نیازمندند. به عنوان مثال انسان فرزندش را دوست دارد، به او محبت می‌کند؛ اما اگر دشمنش را در حال گرسنگی و تشنگی ببیند، آب را از فرزند خود گرفته، به او می‌دهد این عمل به سبب رحمت انجام می‌شود.(فخررازی، ۱۴۲۰، ج۹: ۹۲).
این آیه در مورد مودّت و رحمت در خانواده صحبت می‌کند؛ اگرچه نظیر آن در جامعه نیز قابل مشاهده است. مودّت و رحمت، زن، شوهر و افراد جامعه را وادار می‌کند تا به هم محبت کنند، در تنهایی‌ها یار هم باشند، به ناتوانان ترحم نمایند، در دوره سالخوردگی به پدر و مادر خود که دیگر جاذبه‌ای در آنها نیست محبت نمایند، و در تربیت و تغذیه کودکان بکوشند. هنگامی که شهوت از بین می‌رود و ظاهراً رابطه زوجیت دیگر معنایی ندارد، این رحمت است که موجب تحکیم بیشتر پایه‌های خانواده می‌شود؛ نعمتی که خداوند به انسان‌ها عطا فرموده تا موجب شود انسان از حریم خود دفاع کند. به طور خلاصه جامعه انسانی بر این دو پایه استوار است و اگر این دو اصل در جامعه و خانواده حاکم نبود، جامعه رو به تباهی می‌رفت، نسل انسانی به کلی منقطع می‌شد، و هرگز نوع بشر دوام نمی‌یافت. خداوند تربیت زن و شوهر را به گونه‌ای دیگر قرار داده است که زن و شوهر در کنار هم کمال می‌یابند، از هم می‌آموزند و در کنار هم تعالی پیدا می‌کند. زن و شوهر دو بال پروازند که زندگی را با هم به سامان می‌رسانند. پس باید قدر همدیگر را بدانند و از یکدیگر مراقبت کنند؛ که آسیب یکی آسیب دیگری است.

پی‌نوشت‌ها

۱-و اوست آن آمرزنده دوستدار[مؤمنان].
۲- پروردگار من مهربان و دوستدار[ بندگان] است.
۳-و از نشانه‌های او اینکه از[ نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید، و میانتان دوستی و رحمت نهاد. آری، در این [ نعمت] برای مردمی که می‌اندیشند قطعاً نشانه‌هایی است.
۴- مجالس ابن الشیخ، عن ابیه عن الحسین بن عبید الله الغضائری عن الصدوق:«… کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف».
۵- بگو: «به ازای آن[ رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم، مگر دوستی درباره خویشاوندان.
۶- خدا آمرزنده مهربان است.
۷- به [هدایت] شما حریص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است.
۸- «از آنِ خداست» که رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده است.
۹-بگو: «پروردگارا، آن دو را رحمت کن چنان که مرا در خُردی پروردند.

منبع: مهدوی کنی، صدیقه؛ (۱۳۸۸)، ساختار گزاره‌های اخلاقی قرآن(رویکردی معناشناختی)، تهران: دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، چاپ دوم ۱۳۸۹