بدون دسته(پیش فرض) »

منشار عاملي

ولادت

از زنان فقيه و محدث شيعه. پدرش در زمان سلطنت شاه طهماسب اول صفوى ، شيخ ‏الاسلام اصفهان بود. وى تنها فرزند خانواده بود.

نزد پدرش فقه و حديث فراگرفت و با شيخ‏ بهايى (1031 / 1030 -953 ق) ازدواج كرد روزى كه به خانه همسرش رفت تعداد زيادى كتاب در علوم و فنون مختلف به همراه جهازش با خود برد.

صاحب رياض به نقل از علما و فضلاى سالخورده و معتمد كه وى را درك كرده بودند مى‏ نويسد كه او در كودكى فقه و حديث و علوم ديگر تدريس مى ‏كرد و زنان نزد او درس مى‏ خواندند.

به گفته برخى از فضلاى آن زمان، وى دانش فراوان و فضل زيادى داشت. زمانى كه پدرش درگذشت همه اموال و املاك، از جمله كتابهاى او كه چهار هزار جلد مى ‏شد به دخترش به ارث رسيد.

ايشان متخصص حديث شناسي و رجال هستند .

بسيارى از اين كتابها را منشار از هند با خود به همراه آورده بود. وى مدتى پس از مرگ همسرش زنده بوده است.

پی نوشت
333 -332 / 3؛ اعيان‏ الشيعه، 607 ،275 / 2؛
تذكرةالقبور، 30؛
تكمله امل ‏الامل، 448 -447؛
دايرةالمعارف تشيع، 423 / 3؛
رياحين‏الشريعه، 225 / 4؛
رياض‏ العلماء، 407 / 5؛
ريحانةالادب، 366 / 8؛
فرهنگ بزرگان اسلام و ايران، 115؛
النساءالمومنات، 268.
 
 
على ربّانى گلپايگانى