ملاقات حضرت يعقوب(ع) با حضرت يوسف(ع) 10 محرم

پس از اين که يوسف(عليه السلام) به مقام عزيزى مصر رسيد و برادرانش براى خريد گندم نزد وى آمدند، يوسف(عليه السلام) بنيامين را در مصر نگهداشت. برادرانش به کنعان رفته و پدرشان را از اين موضوع با خبر کردند. يعقوب(عليه السلام) نامه اى به عزيز مصر نوشت و به پسرانش داد تا آنرا به مصر بياورند. زمانى که نامه را به يوسف(عليه السلام) دادند، او خود را معرفى نمود و فرمود: به کنعان برويد و پدرم را به مصر بياوريد.

يعقوب(عليه السلام) پس از چهل سال، در روز دهم محرم در ميان لشکريان يوسف(عليه السلام) را ملاقات کرد و اشک شوق از ديدگانش سرازير شد.

حضرت يوسف(عليه السلام) و حضرت يعقوب(عليه السلام) هر کدام 120 سال عمر کردند و زوجه حضرت يعقوب(عليه السلام) رَحِمَه و زوجه حضرت يوسف(عليه السلام) زليخا نام داشت.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، ص  38.