همچنين مرحوم شيخ حرّ عاملى ، طبرسى ، طبرى و ديگر بزرگان آورده اند كه شخصى به نام محمّد بن عُمير حكايت كند:

روزى در مجلس و محضر شريف امام محمّد جواد عليه السلام حضور يافتم.

پس از لحظاتى ، مشاهده كردم كه حضرت دست مبارك خود را روى چوب هاى يك چهارپايه چوبى كشيد و آن چوب هائى كه سال ها خشكيده بود، ناگهان سبز و شاداب گشت وبرگ هاى سبز بر آن شاخه ها روئيده شد؛ و مورد تعجّب افراد قرار گرفت .(1)

1-إثبات الهداة : ج 3، ص345، ح 62، دلائل الا مامة : ص 399، ح 353، نوادرالمعجزات : ص 181، ح 6.