پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » پیامبر اسلام » تاریخ و سیره »

معالجه و مداوا در سنت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)

 

اشاره:

امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله وسط سر خود را حجامت کرد، وابو ظبیه با آلت مخصوص حجامت که از مس بود آن حضرت را حجامت نمود ورسول خدا صلّى اللّه علیه و آله یک صاع خرما (که تقریبا سه کیلوگرم است) به او عطا فرمود. ورسول خدا صلّى اللّه علیه و آله هرگاه سردرد مى‏گرفت روغن کنجد داخل بینى مى‏کرد (یا با تخم‏گشنیز بخور مى‏داد) (۱)

امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله زکام خود را مداوا نمى‏کرد، ومى‏فرمود: هیچ کس نیست جز اینکه رگى از جذام دارد، و هرگاه به زکام مبتلا شودزکام بیمارى جذام را ریشه‏کن مى‏کند.

محمّد بن فیض گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: وقتى کسى از ما بیمارمى‏شود پزشکان او را از خوردنیها پرهیز مى‏دهند. حضرت فرمود: ولى ما خاندان‏فقط از خرما پرهیز مى‏کنیم، و با سیب و آب سرد خود را معالجه مى‏کنیم. گفتم: چرا‏ از خرما پرهیز مى‏کنید؟فرمود: زیرا رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله على علیه السّلام را در زمان بیماریش ازآن پرهیز داد.

ملحقات‏

امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله وسط سرش را حجامت مى‏کردو آن را«پناه دهنده»یا«نجات دهنده»مى‏نامید.

امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در روز دوشنبه بعد از عصرحجامت مى‏کرد.

امام کاظم علیه السّلام مى‏فرمود: شستن سر با خطمى در روز جمعه از سنّت‏است، روزى را فراوان، فقر را دور و مو و پوست بدن را نیکو مى‏سازد، و این کارامام از سردرد است .

امام صادق علیه السّلام مى‏فرمود: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله سر خود را با سدر مى‏شست، و مى‏فرمود: هر که سر خود را با سدر بشوید خداوند وسوسه شیطان را از دورمى‏سازد، و هر که وسوسه شیطان از او دور شد گناه نمى‏کند، و هر که گناه نکند داخل‏بهشت مى‏شود .

امام صادق علیه السّلام فرمود: از دواهاى پیامبران علیهم السّلام حجامت، نوره کشیدن‏و انفیّه کشیدن است (۲)

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: آیا به شما نیاموزم دارویى را که جبرئیل به من‏آموخته، تا دیگر به پزشک و دارویى محتاج نشوید؟گفتند: چرا، یا رسول اللّه.

فرمود: آب باران را بگیرید و هفتاد بار سوره فاتحه، و هفتاد بار سوره ناس، و هفتاد‏ بار سوره فلق، و هفتاد بار صلوات بر پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و هفتاد بار سبحان اللّه بر آن بخوانیدو هفت روز پیاپى هر صبح و شام از آن آب بیاشامید.

امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله از درد کمر به خداوند شکایت‏کرد، خداى متعال آن حضرت را دستور داد به خوردن گندم با گوشت (یعنى حلیم) .

على علیه السّلام فرمود: هیچ‏گاه رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله بیمار نشد مگر آنکه به‏حجامت کردن پناه برد.

امام صادق علیه السّلام مى‏فرمود: جدّ ما (رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله) براى معالجه تب ‏فقط ده درهم (حدود دو سیر) شکر را مى‏ گ رفت و با آب سرد مى‏آمیخت و ناشتامیل مى‏کرد.

پی نوشت:

[۱] . در باب نظافت گذشت که آن حضرت براى رفع سردرد ابروان خود را روغن مى‏مالید. (مؤلف)

[۲] . انفیّه گردى قهوه‏اى رنگ و مکیّف و عطسه‏آور است که بیشتر از تنباکو ساخته مى‏شود و آن را براى‏عطسه کردن جلو بینى قرار مى‏دهند و برخى از مردم آن را داخل بینى مى‏کنند .

 منبع: سنن النبى،علامه سید محمدحسین طباطبائى