آن چنان که از برخی از روایات استفاده می شود، اولین نماز جماعتی که بر پا شده است، به امامت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و شرکت حضرت علی(علیه السلام) و برادرش جعفر طیار بوده است. زمانی که ابوطالب، فرزندش علی(علیه السلام) را دید که به پیامبر اقتدا کرده، به فرزندش جعفر گفت تو نیز به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) اقتدا کن. و این جماعت سه نفری پس از نزول آیه (فاصدع بما تؤمر [۱] ، آنچه را ماموریت داری، آشکارا بیان کن) بود که فرمان به علنی ساختن دعوت و تبلیغ می داد.

با توجه به این که شروع دعوت علنی پس از سه سال دعوت مخفیانه بوده است، می توان حدس زد که اولین نماز جماعت در سال چهارم بعثت و در شهر مکه برگزار شده است [۲] .

پی نوشت:

[۱] سوره حجر، آیه ۹۴٫

[۲] ر.ک: محسن قرائتی، پرتوی از اسرار نماز؛ ص ۹۴-  ابی هلال العسکری، الاوائل،