گوناگون » مقالات » اخلاق و عرفان »

محرومين از معنويت ماه محرم

رضا  مياندره

فرهنگ عزاداري و آئين هاي عاشورائي

سوگوارى دهه اول محرم با همه سنتهاى خوب و بدش، واجد حظ عظيمى از معنويت براى آنانى که از اين سفره نون و نمک مى خورند هست. اما همه داستان، اين گونه نيست.

عده زيادى نيز وجود دارند که اگر چه در بطن اين مراسم ها قرار دارند و نشان مى دهند که عاشقانه در حال انجام دادن کارى براى امام حسين هستند ولى به همان اندازه از سفره معنويت اين ايام دست خالى و محرومند و شايد برخى از امتيازات مادى ظاهرى نيز نصيب آنان شود. برخى از اين محرومين را اين گونه مى توان احصاء کرد:

دسته اول محرومين خيل زيادى از متوليان مساجد هستند زيرا اولا عمده وقت آنان مصروف امرونهى هاى بيهوده و پرخاشهاى ناهنجار به کودکان و خردسالان براى رعايت نظم و انضباط در حين مراسم سينه زنى و سخنرانى مى گردد. ثانيا اين عده چون خود را مالک مساجد مى پندارند براى خود حق بالاتر از ديگران قائل اند و با دامن زدن به جاه طلبى ها سعى مى کنند دسته جادوئى حامل صدا يعنى بلندگو را به دلخواه خود کم و زياد کنند و عده اى را محروم و عده اى را محظوظ از اين دسته جادوئى نمايند. ثالثا اينکه با توجه به اينکه اين ايام همچنين فرصتى براى جمع آورى سالانه حق مالى متولى (بيشتر در روستاها که متولى ها از حقوق ثابت ماهانه برخوردار نيستند) است که هم ّو غم و توجه متولى را خودبخود معطوف به کميت و کيفت جمع آورى اين حق مسلم مى کند.

دسته دوم از محرومين برخى از مداحان هستند. زيرا: اولا باتوجه به اينکه اين حرفه ذاتا فى سبيل اللهى اخيرا به يک حرفه تجارى يا بيزنس تبديل شده است چانه زنى ها و بالاپائين آوردنهاى دستمزد مداحى ديگر جائى براى معنويت و اين حرفها باقى نمى گذارد. ثانيا بسيارى از مداحان بجز معدودى اهل گريه نيستند و هيچ وقت نيز از خواندن و شنيدن روضه و مصيبت به گريه نمى افتند بالطبع معنويتى نيز عايدشان نمى گردد و از همه مهمتر رقابتهاى مخرب و حسدورزيهاى کودکانه اى است که هميشه ميان مداح ها وجود د اشته است و بهمين دليل اين گروه را واجد عدم توفيق در بهره‌گيرى از اين ايام ميکند.

دسته سوم از محرومين برخى از روضه خوانها هستند که آنها نيز مانند دسته دوم مشکلات مربوط به خود را دارند و با اينکه خود بايد در پالايش مفاهيم عزادارى نقش داشته باشند به آن دامن مى زنند.

دسته چهارم از محرومين علم گردانانى هستند که عليرغم تحمل فشار سنگين علمهاى فولادين امروزى، بعضا بخاطر برخى از مقتضيات دوران جوانى در حمل اين اشياء سنگين افراط مى کنند و ضررهاى زيادى به کمر و بدن خود مى زنند.

دسته پنجم از محرومين از معنويت محرم دختران و پسران جوانى هستند که تصور ميکنند اين ايام يک پارتى عمومى است که محل ديد زدن هاى دائم و ردو بدل کردن هاى اس‌ام‌اس و پلوتوسهاى مستهجن و… مى باشد.

و دسته ششم از محرومين از معنويت اين ايام افرادى هستند که بخاطر روى و ريا و نه با اخلاص و صدق به عزاداران حسينى اطعام مى کنند و مى خواهند قدر ببينند و برصدر نشينند و به ديگران فخر فروشى کنند.

دسته هفتم از محرومين مقامات عاليه دولتي هستند كه با كت وشلوار رسمي وارد عزاي امام حسين مي شوند و انتظار دارند ديگران در يك جاي خوب را برايشان خالي كنند و اگر نكنند ناراحت مي شوند و تا آخر مجلس با خود كلنجار مي روند.

دسته هشتم از محرومين آنهائى هستند که کمرابدست يا دوربين فيلمبردارى خانگى هى اين طرف و آن طرف مى روند و مى خواهند به اصطلاح خاطره اين ايام را در قاب دوربين خود ثبت کنند. نمى دانم آيا هيچ وقت زمان آن مى رسد که اين فيلمها را تماشا کنيد. بدبخت تر حاجيانى هستند که در بازارهاى مکه و مدينه دوربين مى خرند و در منا و عرفات دوربين بدست عيش معنوى خود را بخاطر نمايش درآوردن اين صحنه ها براى ديگران خراب مى کنند. معمولا اين فيلمها در گوشه هاى خانه تل انبار مى شود.

روشن است که تعداد اين عده بسيار اندک هست. خيل عظيمى هستند که از معنويت اين ايام بهره مندند. آنهائى که در اين ايام دوست دارند با تشبه به حضرت عباس بن على اهل وفا و ايثار باشند . با تشبه به حضرت حر از راه بد برگردند و با تشبه به بسيارى از ياران امام در اين گردهمائى عمومى صدق و صفا و يکدلى پيشه کنند و دست نيازمندى را بگيرند.

منبع: سايت  باشگاه انديشه