حذفیات »

محرومین از معنویت ماه محرم

رضا  میاندره

فرهنگ عزاداری و آئین های عاشورائی

سوگوارى دهه اول محرم با همه سنتهاى خوب و بدش، واجد حظ عظیمى از معنویت براى آنانى که از این سفره نون و نمک مى خورند هست. اما همه داستان، این گونه نیست.

عده زیادى نیز وجود دارند که اگر چه در بطن این مراسم ها قرار دارند و نشان مى دهند که عاشقانه در حال انجام دادن کارى براى امام حسین هستند ولى به همان اندازه از سفره معنویت این ایام دست خالى و محرومند و شاید برخى از امتیازات مادى ظاهرى نیز نصیب آنان شود. برخى از این محرومین را این گونه مى توان احصاء کرد:

دسته اول محرومین خیل زیادى از متولیان مساجد هستند زیرا اولا عمده وقت آنان مصروف امرونهى هاى بیهوده و پرخاشهاى ناهنجار به کودکان و خردسالان براى رعایت نظم و انضباط در حین مراسم سینه زنى و سخنرانى مى گردد. ثانیا این عده چون خود را مالک مساجد مى پندارند براى خود حق بالاتر از دیگران قائل اند و با دامن زدن به جاه طلبى ها سعى مى کنند دسته جادوئى حامل صدا یعنى بلندگو را به دلخواه خود کم و زیاد کنند و عده اى را محروم و عده اى را محظوظ از این دسته جادوئى نمایند. ثالثا اینکه با توجه به اینکه این ایام همچنین فرصتى براى جمع آورى سالانه حق مالى متولى (بیشتر در روستاها که متولى ها از حقوق ثابت ماهانه برخوردار نیستند) است که هم ّو غم و توجه متولى را خودبخود معطوف به کمیت و کیفت جمع آورى این حق مسلم مى کند.

دسته دوم از محرومین برخى از مداحان هستند. زیرا: اولا باتوجه به اینکه این حرفه ذاتا فى سبیل اللهى اخیرا به یک حرفه تجارى یا بیزنس تبدیل شده است چانه زنى ها و بالاپائین آوردنهاى دستمزد مداحى دیگر جائى براى معنویت و این حرفها باقى نمى گذارد. ثانیا بسیارى از مداحان بجز معدودى اهل گریه نیستند و هیچ وقت نیز از خواندن و شنیدن روضه و مصیبت به گریه نمى افتند بالطبع معنویتى نیز عایدشان نمى گردد و از همه مهمتر رقابتهاى مخرب و حسدورزیهاى کودکانه اى است که همیشه میان مداح ها وجود د اشته است و بهمین دلیل این گروه را واجد عدم توفیق در بهره‌گیرى از این ایام میکند.

دسته سوم از محرومین برخى از روضه خوانها هستند که آنها نیز مانند دسته دوم مشکلات مربوط به خود را دارند و با اینکه خود باید در پالایش مفاهیم عزادارى نقش داشته باشند به آن دامن مى زنند.

دسته چهارم از محرومین علم گردانانى هستند که علیرغم تحمل فشار سنگین علمهاى فولادین امروزى، بعضا بخاطر برخى از مقتضیات دوران جوانى در حمل این اشیاء سنگین افراط مى کنند و ضررهاى زیادى به کمر و بدن خود مى زنند.

دسته پنجم از محرومین از معنویت محرم دختران و پسران جوانى هستند که تصور میکنند این ایام یک پارتى عمومى است که محل دید زدن هاى دائم و ردو بدل کردن هاى اس‌ام‌اس و پلوتوسهاى مستهجن و… مى باشد.

و دسته ششم از محرومین از معنویت این ایام افرادى هستند که بخاطر روى و ریا و نه با اخلاص و صدق به عزاداران حسینى اطعام مى کنند و مى خواهند قدر ببینند و برصدر نشینند و به دیگران فخر فروشى کنند.

دسته هفتم از محرومین مقامات عالیه دولتی هستند که با کت وشلوار رسمی وارد عزای امام حسین می شوند و انتظار دارند دیگران در یک جای خوب را برایشان خالی کنند و اگر نکنند ناراحت می شوند و تا آخر مجلس با خود کلنجار می روند.

دسته هشتم از محرومین آنهائى هستند که کمرابدست یا دوربین فیلمبردارى خانگى هى این طرف و آن طرف مى روند و مى خواهند به اصطلاح خاطره این ایام را در قاب دوربین خود ثبت کنند. نمى دانم آیا هیچ وقت زمان آن مى رسد که این فیلمها را تماشا کنید. بدبخت تر حاجیانى هستند که در بازارهاى مکه و مدینه دوربین مى خرند و در منا و عرفات دوربین بدست عیش معنوى خود را بخاطر نمایش درآوردن این صحنه ها براى دیگران خراب مى کنند. معمولا این فیلمها در گوشه هاى خانه تل انبار مى شود.

روشن است که تعداد این عده بسیار اندک هست. خیل عظیمى هستند که از معنویت این ایام بهره مندند. آنهائى که در این ایام دوست دارند با تشبه به حضرت عباس بن على اهل وفا و ایثار باشند . با تشبه به حضرت حر از راه بد برگردند و با تشبه به بسیارى از یاران امام در این گردهمائى عمومى صدق و صفا و یکدلى پیشه کنند و دست نیازمندى را بگیرند.

منبع: سایت  باشگاه اندیشه