عنوان: مادّه شانزدهم کنوانسیون زنان از نگاه فقه شیعه
مولف: مریم محمدی
مترجم/ محقق: ****
ناشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی
سال نشر: ۱۳۸۶
نوبت نشر: اول
 ۲۳۱ صفحه

این کتاب به «کنوانسیون محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان» پرداخته است که مشتمل بر یک مقدّمه و سی مادّه (۱۶ مادّه اصلی و ۱۴ مادّه نظارتی مربوط به نحوه اجرایی کردن کنوانسیون و ضمانتهای اجرایی آن) است.

کنوانسیون یاد شده در هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی(برابر با بیست و هفتم آذر سال ۱۳۵۸ شمسی) طی قطعنامه ۳۴/۱۸۰ مجمع عمومی سازمان ملل متّحد تصویب شده است.

این قطعنامه از تاریخ سوم سپتامبر سال ۱۹۸۱ میلادی (برابر با دوازدهم شهریور سال ۱۳۶۰ شمسی) کشورهای عضو را موظّف کرده است که یک سال پس از الحاق و سپس هر چهار سال یک بار و نیز هر زمان که کمیته رفع تبعیض علیه زنان (کمیته ناظر بر اجرای قطعنامه) درخواست کند، گزارش‌های خود را درباره موارد ذیل ارائه کنند:

۱- اقدام‌های قانونی برای تغییر و فسق قوانین اساسی، مدنی، جزایی و… منطبق با کمیسیون.

۲- تغییر رویه‌های قضایی، حکومتی و ایجاد تحوّل در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تعیین میزان این تغییرها.

۳- اقدامهای عملی جزایی درباره اجرای هر یک از موادّ کنوانسیون.

مجموعه گزارش‌های ارائه شده در کمیته رفع تبعیض علیه زنان بررسی می‌شود و نماینده دولتِ عضو، ناگزیر از پاسخ‌گویی به پرسش‌های این کمیته خواهد بود.

مفاد مادّه شانزدهم که حقوق خانواده نام دارد، حقوق یکسان زن و مرد را در: انعقاد ازدواج، انتخاب آزادانه همسر، مسئولیت در دوران ازدواج و هنگام جدایی، مسئولیت‌ها به عنوان والدین، تصمیم‌گیری آزادانه درباره تعداد فرزندان و فاصله سنّی آنها از یکدیگر و…، مسئولیت‌ها درباره قیمومیت، حضانت، سرپرستی و فرزندخواندگی کودکان، به عنوان زن و شوهر مانند حقّ انتخابِ نام خانوادگی، تخصّص یا شغل، مالکیت، اکتساب، اداره و سرپرستی و انتقال اموال تشریح کرده است.

تعارض محتوای مادّه شانزدهم کنوانسیون، با فقه اسلامی، در بیشتر موارد، موجب شده است تا نویسنده به بررسی فقهی – حقوقی آن بپردازد.

کتاب از پیشگفتار و شش فصل فراهم آمده است: حقوق متقابل زوجین در نکاح، محدودیت متقابل زوجین در انتخاب همسر، حقوق متقابل زوجین در دوران زندگی مشترک، حقوق و تکالیف زوجین در انحلال نکاح و بعد از انحلال آن، حقوق متقابل زوجین در برابر فرزندان، بررسی حقوق شخصی و مالی زن.

منبع: مجله حوزه؛ فروردین ماه ۱۳۹۱؛ شماره ۱۶۳؛ کتابشناسی زنان