«كنانة» پسر «عتيق» از قبيله بني‌تغلب است(۱). «كنانه» از شجاعان كوفه بود. او مردي عابد و قاري قرآن بود كه به سوي امام حسين عليه‌السلام شتافت و به فوز شهادت نائل آمد(۲).
شيخ طوسي رضي الله عنه كنانه را از شهدا و ياران امام حسين عليه‌السلام دانسته است(۳).
«ابن‌شهر آشوب» او را از شهداي حمله نخستين دانسته است.(۴)
 
پی نوشت‌ها: 
(۱) تسمية من قتل الحسين عليه‌السلام، ش ۳۹.
(۲) ابصار العين، ص ۱۹۹.
(۳) رجال شيخ طوسي، ص ۷۹.
(۴) مناقب آل ابي‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.