فواید دنیوی زکات فطره

    در متون دینی برای پرداخت زکات فطره علاوه بر آثار اخروی، فوائد و نتایج دنیوی متعددی برشمرده شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

        ۱. پرداخت زکات فطره موجب حفظ انسان از مرگ در آن سال می گردد.[۱]

        ۲. پرداخت زکات فطره باعث سلامتی جسم و پاکسازی روح از رذایل اخلاقی می شود.[۲]

        در کنار آثار فوق که به طور مستقیم آثار دنیوی پرداخت زکات فطره را مدّ نظر قرار داه است می توان گفت زکات فطره یک نوع صدقه  واجب و ادای دین است به همین خاطر تمامی آثار و فوائد دنیوی که برای صدقه واجب – زکات – یا صدقه مستحب در روایات وارد شده است را می توان برای زکات فطره نیز ثابت دانست. از جمله این آثار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

        افزایش روزی،[۳]زیاد شدن برکات الهی،[۴] پیشگیری از بخل،[۵]با سخاوت کردن انسان،[۶]حراست اموال،[۷]کم نشدن مال پرداخت کننده[۸]و … .

        البته علاوه بر این آثار دنیوی برای پرداخت زکات فطره که در روایات به آن اشاره شده است و به شخص پرداخت کننده زکات فطره مربوط می شود می توان گفت اگر تمام اشخاصی که زکات فطره بر آنها واجب است، ملزم به پرداخت زکات فطره باشند و تمام مراحل آن از جمع آوری فطریه تا توزیع آن بین نیازمندان ساماندهی شود گام مهمی در جهت بهره مندی فقرا از ثروت اغنیا و در نتیجه، تعدیل ثروت در جامعه اسلامی و فقر زدایی از بین مسلمانان برداشته می شود.

پی نوشتها

  1. کافی، جلد۴، باب الفطره، ص ۱۷۳.
  2. مستدرک وسائل الشیعه، ج ۷، ابواب زکات الفطره، ص ۱۳۷.
  3. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص ۷.
  4. میزان الحکمه، ج ۵، ص ۲۷.

      ۵.بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۱۹.

  1. بحارالانوار، ص ۲۵.
  2. بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۲۳.
  3. بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۷۹.

منبع: پژوهشکده باقرالعلوم