گوناگون » شخصيت ها » شیعه پژوهان غربی » فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » مستشرقین »

فلوتن، ج. وان

Gerolf Van Vloten

(1866 – 1903 م.)

خاورشناس هلندى، كه شاگرد دى خويه بود و به طور عمده درباره جاحظ پژوهش كرده ‏در سال 1900 كتابى با عنوان فيلسوف طبيعى عرب در قرن نهم: جاحظ، به زبان فرانسه‏ منتشر كرد.

كتابهاى المحاسن و الاضداد  و البخلاء جاحظ را در سالهاى 1894 و 1900 در ليدن، همراه با مقدمه‏ هاى تحليلى به چاپ رساند.

همچنين رسالة النابتة جاحظ را در مجموعه كنگره مستشرقان (11/1898) و سه رساله مناقب الاتراك، التربيع والتدبير و ذم اخلاق الكتاب جاحظ را (ليدن، 1902) انتشار داد.

كتاب ديگرى نيز در تحليل تشيع و عقايد مهديه به فرانسه در آمستردام (1894) منتشر كرد.