فضیلت زیارت کاظمین (حضرت موسى بن جعفر و امام جواد(علیهما السلام)):

 در فضیلت زیارت این دو امام معصوم(علیهما السلام) روایات زیادى وارد شده که به بعضى از آنها اشاره مى شود:

۱ـ زیارت امام موسى بن جعفر(علیه السلام) مثل زیارت رسول الله(صلى الله علیه وآله) است(۱) و هر کس او را زیارت کند مثل آن است که رسول الله(صلى الله علیه وآله) و امیرمؤمنان(علیه السلام) را زیارت کرده است(۲) و نیز مثل آن است که امام حسین(علیه السلام) را زیارت کند.(۳)

۲ـ «هر کس حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) را زیارت کند، اهل بهشت است».(۴)

۳ـ «ابن شهرآشوب» از «خطیب بغدادى» (صاحب تاریخ بغداد) از على بن خلال نقل مى کند که گفت: هیچ مشکلى براى من پیش نیامد مگر این که با پناه بردن به قبر مطهّر موسى بن جعفر(علیهما السلام) و توسّل به آن حضرت، خداوند آن را برایم گشود و بر من آسان کرد.(۵)

۴ـ و نیز از «خطیب بغدادى» نقل مى کند: در بغداد زنى را مشاهده کردند که شتابان در حال دویدن بود، وقتى از او سؤال کردند به کجا مى روى؟ جواب داد: به سوى قبر موسى بن جعفر(علیهما السلام) تا دعا کنم پسرم از حبس آزاد شود، مردى حنبلى مذهب که در آن جا حاضر بود او را به تمسخر گرفت و گفت: پسرت در زندان مُرد! آن زن گفت: خداوندا به حق آن کسى که او را در زندان به شهادت رساندند، قدرت خود را به ما نشان ده! چیزى نگذشت که پسرش را رها کردند و پسر آن مرد حنبلى که استهزا کرده بود، دستگیر شد!(۶)

کیفیّت زیارت کاظمین(علیهما السلام):

زیاراتى که در حرم شریف کاظمین مى توان خواند بر دو قسم است: نخست زیاراتى که مختصّ به هر یک از آن دو بزرگوار است و دیگر زیاراتى که مشترک بین آن دو امام(علیهما السلام) مى باشد.

۱ .کامل الزیارات، باب ۹۹، صفحه ۲۹۹، حدیث ۵ و ۹.
۲.
همان مدرک، حدیث ۶.
۳.
همان مدرک، حدیث ۱، ۳، ۸، ۱۰.
۴.
همان مدرک، حدیث ۷، ۱۲.
۵.
مناقب ابن شهرآشوب، جلد ۴، صفحه ۳۰۵.
۶.
همان مدرک.