پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » فضائل و مناقب » امام علی(ع) »

فضائل امام علی(علیه السلام).

 

اشاره:

فضائل امام علی(علیه السلام) توسط بسیاری از اهل سنت نقل شده است چندان‌که ابن حنبل (پیشوای حنبلی‌ها) می‌گوید: بدان حد که برای علی بن ابی طالب (علیه السلام) فضائل آمده است، برای هیچ‌یک از یاران رسول خدا (ص) نیامده است. در ذیل صرفاً برخی از فضائل منقول توسط بزرگان اهل سنت درباره امام علی(علیه السلام)، نقل شده است نه همه آنها.

ابن حنبل (امام حنبلی‌ها، درگذشت: ۲۴۱ق) نقل می­کند که ابونوار کرباس فروش می‌گوید: «علی بن ابی‌طالب به همراه برده‌اش نزد من آمد و دو پیراهن کرباس خرید. سپس به برده‌اش گفت: «هر کدام می‌خواهی بردار.» برده یکی را برداشت. سپس علی پیراهن دیگر را برداشت و پوشید»

همچنین نقل نموده است :   پیامبر(ص): همانا جانشینم و وارثم، که دینم را ادا می‌کند و وعده‌هایم را به انجام می‌رساند، علی بن ابی طالب است.[۱]

پیامبر(ص): ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیاً فی حیاته وبعد مماته (ترجمه: همانا خوشبخت، خوشبخت کامل، خوشبخت حقیقی، کسی است که علی را هنگام زنده‌بودنش و پس از مرگش دوست بدارد[۲]

پیامبر(ص) خطاب به علی(علیه السلام): برخیز! بخدا سوگند که تو را خشنود خواهم کرد، تو برادرم و پدر فرزندانم هستی، و بر سنت من می‌جنگی؛ هر کس بر پیمان من بمیرد، در گنج الهی است، و هر کس بر پیمان تو بمیرد، به عهد خویش وفا کرده است؛ و هر کس بمیرد در حالی که تو را پس از مرگت دوست بدارد، خدا پایان کارش را در آسایش و ایمان می‌نهد مادام که خورشیدی طلوع یا غروب کند.[۳]

پیامبر(ص): علی از من است و من از اویم، و دین مرا جز من و علی، کسی ادا نمی‌کند.[۴]

سخن ابن عباس هنگام مرگ: اللهم انی اتقرب الیک بولایه علی بن ابی طالب (ترجمه: خدایا! من با ولایت علی بن ابی طالب به تو تقرب می‌جویم.)[۵]

ابوسعید خدری: منافقان انصار را صرفاً از روی دشمنی‌شان با علی می‌شناختیم.[۶]

پیامبر(ص): هرکس علی را بیازارد مرا آزرده است.[۷]

احمد بن حنبل: بدان حد که برای علی بن ابی طالب (رض) فضائل آمده است، برای هیچ‌یک از یاران رسول خدا(ص) نیامده است.[۸]

عبدالله بن مسعود: ما می‌گفتیم که برترین مردم مدینه، علی بن ابی طالب است.[۹]

آگاهترین مردم مدینه به فرائض، علی بن ابی طالب است.[۱۰]

عبیده سلمانی: یک سال با عبدالله بن مسعود همراه بودم؛ سپس با علی همراه شدم؛ همانا برتری علمی علی بر عبدالله، همچون برتری مهاجر بر اعرابی (بیابان‌نشینهای بی‌سواد) است.[۱۱]

نسائی شافعی (درگذشت: ۳۰۳ق.) نقل می کند:    پیامبر(ص): علی از من و من از اویم و او پس از من ولی شماست.[۱۲]

پیامبر(ص): کسی که علی را دشنام دهد، مرا دشنام داده است.[۱۲]

امام عی(علیه السلام): من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم و من صدیق اکبر هستم، این را پس از من جز دروغگو نمی‌گوید، هفت سال پیش از مردم ایمان آوردم.[۱۳]

زید بن ارقم: نخستین کسی که با رسول خدا(ص) نماز گزارد، علی(رض) بود.[۱۴]

سعد بن ابی وقاص: شنیدم که پیامبر(ص) در روز جحفه، دست علی را گرفت و خطبه‌ای خواند و خدای را ستود و سپس گفت: ای مردم! من ولی شمایم. مردم گفتند: راست می‌گویی ای رسول خدا! سپس پیامبر(ص) دست علی را گرفت و بالا برد و گفت: این ولی من است و دین مرا از سوی من به انجام می‌رساند، و من دوستم با کسی که با او دوست باشد و دشمنم با کسی که دشمنش باشد.[۱۵]

پی نوشت:

 1. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۳۳ق، ص۲۲۵.
 2. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۳۳ق، ص۲۸۰.
 3. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۳۳ق، ص۲۷۸-۲۷۹.
 4. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۴، ۲۰۳.
 5. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۱۳ق، ص۲۸۵.
 6. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۱۳ق، ص۱۷۲.
 7. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۱۳ق، ص۱۷۴.
 8. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۱۳ق، ص۹.
 9. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۰.
 10. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۷.
 11. ابن حنبل، فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۴۱۳ق، ص۱۲۵.
 12. نسائی، خصائص امیرالمؤمنین، ۱۳۸۹ق، ص۹۹.
 13. نسائی، خصائص امیر المؤمنین، ۱۳۸۹ق، ص۴۶.
 14. نسائی، خصائص امیر المؤمنین، ۱۳۸۹ق، ص۴۳.
 15. نسائی، خصائص امیر المؤمنین، ۱۳۸۹ق، ص۴۷-۴۸.

منابع

 1. ابن حنبل، احمد،فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب، تحقیق سید عبدالعزیز طباطبایی، قم، دارالتفسیر، ۱۴۳۳ق.
 2. النسائی الشافعی، احمد بن شعیب، خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (کرم الله وجهه)، حققه و صحح اسانیده ووضع فهارسه: محمدهادی الامینی، طهران، مکتبه نینوی الحدیثه، ۱۳۸۹ق.