برخی از صحابه یا در جنگها شرکت نمی کرده اند و برخی هم که شرکت می کردند هیچ شجاعت و دلاوری از آنان در متون تاریخی منعکس نشده است. بدتر از همه برخی هم در میدان جنگ پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) را در میان هجوم دشمن تنها گذاشته و فرار را بر قرار ترجیح می داده اند.

 جنگ احد جنگی بود که مسلمانان تلفاتی زیادی را متحمل شدند.  به اتفاق جمیع مورخان  عده ای از صحابه معروف در این جنگ از میدان نبرد فرار کردند و پس از سه روز برگشتند. در همه کتابهاى تاریخی که راجع به جنگ احد به تفصیل سخن گفته اند ،این مطلب منعکس شده است. از جمله فخر رازی می نویسد: از جمله فراریان جنگ احد  عمر و عثمان و سعد و عقبه بوده اند که ایشان به مکان دوری فرار کردند و بعد از سه روز برگشتند.[۱]

حال سؤال این است که این افراد چرا فرار کردند و پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) را در میان دشمن تنها گذاشتند؟ افزون بر آن اهل سنت نسبت به این صحابه در برابر این کلام خدا چه پاسخی دارند که می فرماید: «اى اهل ایمان! هنگامى که با کافران در حالى که بر ضد شما لشکرکشى مى‏ کنند رو برو مى‏ شوید، به آنان پشت نکنید و هر کس در آن موقعیت به آنان پشت کند سزاوار خشمى از سوى خدا می گردد و جایگاهش دوزخ است و دوزخ بازگشت‏ گاه بدى است؟

پی نوشتها

[۱] فخررازی ،محمد بن عمر، مفاتیح الغیب ج ۹ص ۳۹۸(ذیل آیه ۱۵۵ آل عمران) بیروت، دار التراث العربی، ۱۴۲۰ و السیره الحلبیه ۲ ص ۲۲۷