فاطمه قلب و روح رسول خدا(ص) و محبوب ترین افراد نزد آن حضرت

در متون اهل سنت احادیثی نقل شده است که جایگاه فاطمه سلام الله علیها را در نزد پیامبر گرامی اسلام باین می کند. با توجه به انی احادیث فاطمه سلام علیها محبوبترن افراد در نزد آن حضرت بوده است. فاطمه میوه قلب رسول خدا بوده و او را به حدی دوست داشته است که وقتی بر پیامبر اسلام وارد می شده حضرت در برابر او از جا بر می خاستند. در اینجا به برخی از این احادیث اشاره می کنیم:

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله): «أَحَبُّ أَهْلِی إِلی فاطِمَه؛ فاطمه محبوب ترین أهل من است نزد من».[۱]

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله): «فاطِمَه أَحَبُّ إِلی مِنْکَ یا عَلِی وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَی مِنْها؛ فاطمه از تو یا علی نزد من محبوب تر است , وتو نزد من از او عزیزتر می باشی».[۲]

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله): «فاطِمَه بَضْعَهٌ مِنّی وَهِی قَلْبِی وَهِی روُحِی التی بَینَ جَنْبِی؛ فاطمه پاره تن من است , و او قلب من است , و روحی که بین من است».[۳]

قال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله): «فاطِمَه بَهْجَهُ قَلْبِی وَابْناها ثَمْرَهُ فُؤادِی؛ فاطمه بهجت وسرور قلب من است , و دو پسرش میوه دل من هستند».[۴]

خرج رسول الله (صلى الله علیه وآله) وهو آخذ بید فاطمه (سلام الله علیها) فقال : «من عرف هذا فقد عرفها ومن لم یعرفها فهی فاطمه بنت محمّد وهی قلبی وروحی التی بین جنبی؛پیامبر أکرم (ص) خارج شدند در حالی که دست حضرت فاطمه (س) را گرفته بودند , سپس گفتند : (هر کس أو را میشناسد شناخته است , وهر که که او را نمی شناسد پس او فاطمه دختر محمد است , واو قلب من است وروحی که بین من است ».[۵]

رسول خدا رحمۀ للعالمین(صلوات الله علیه وآله) فرمودند: «کان أحب النساء الی رسول الله فاطمه و من الرجال علی؛ محبوب ترین زنان نزد پیامبر ، حضرت زهرا و از میان مردان حضرت علی(علیه السلام) می باشد».[۶]

و کانت إذا دخلت علیه قام إلیها فقبلها و رحب بها و اخذ بیدها، فأجلسها فی مجلسه؛ وقتی حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) وارد محضر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می شد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تمام قد، برای ایشان بلند می شد. او را می بوسید و خوش آمد می گفت و دست او را می گرفت و در کنار خودش می نشاند».[۷]

و حال اینکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، این چنین برخوردی نسبت به هیچ یک از صحابه نداشته است. لذا روی این جهت، برخی بزرگان أهل سنت، مثل سُبکی که از علمای بزرگ و استوانه های علمی  أهل سنت است، گفته: «الذی نختاره و ندین الله به، ان فاطمه أفضل ثم خدیجه ثم عائشه و استدل لفضل فاطمه بما تقدم فی ترجمتها انها سیده نساء المؤمنین».[۸] یعنی آنچه که ما بر آن عقیده داریم و دیانت الهی را بر آن استوار کرده ایم، این است که فاطمه زهراء (سلام الله علیها)، از خدیجه و عایشه افضل بوده است و برای فضل فاطمه با آنچه که در ترجمه آن بیان شد استدال شده حدیثی که گفته است فاطمه سرور زنان مؤمن است.

پی نوشت ها:

[۱] . الجامع الصغیر ج ۱ ح ۲۰۳ ص ۳۷؛ الصواعق المحرقه ص ۱۹۱؛ ینابیع المودّه ج ۲ باب ۵۹ ص ۴۷۹؛  کنز العمّال ج ۱۳ ص۹۳٫

[۲] . مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۰۲؛ الجامع الصغیر ج ۲ ص ۶۵۴ ح ۵۷۶۱؛ منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷؛ أسد الغابه ج ۵ ص ۵۲۲؛ ینابیع المودّه ج ۲ باب ۵۶ ص ۷۹؛ الصواعق المحرقه الفصل الثالث ص ۱۹۱٫

[۳] . نور الأبصار ص ۵۲٫

[۴] . ینابیع الموّده ج ۱ باب ۱۵ ص ۲۴۳٫

[۵] . الفصول المهمّه، ص ۱۴۶؛ نور الأبصار ، ص۵۳٫

[۶] . سنن ترمذی، احادیث شماره ی ۳۸۰۳-۳۸۰۹؛مستدرک الحاکم، ج۳ ص ؛ اسد الغابه، ج۷ ص ۲۲۳؛ البدایه و النهایه، ج۷ ص ۲۵۴

[۷] . مستدرک حاکم، ج۳، ص۱۶۰ ؛ فتح الباری ابن حجر، ج۸، ص۱۰۳٫

[۸] . فتح الباری ابن حجر، ج۷، ص۱۰۵ – فیض القدیر مناوی، ج۴، ص۵۵۵٫

منبع: شمیم شیعه.