وهابی ها عمل­کرد انس بن مالک در کنار قبر پیامبر خدا را دلیل دیگر بر منع شدالرحال به سوی قبر پیامبر خدا گرفته‌اند. آنان می گویند که او بعد از سلام دادن به نبی(صلی الله علیه و آله) پشت به دیوار قبر تکیه زد و سپس دعا خواند اگر سفر به سوی قبر رسول خدا جایز بود نباید هنگام دعا کردن پشت به قبر می‌ایستاد.[۱]

اما سؤال:

  1. وهابی ها از این دلیل با چه معیاری حرمت سفر به سوی زیارت را به دست آورده اند در حالی که این دلیل وهابیها کاملا با ادعای آنان نامربوط است؛ زیرا نحوه­ ایستادن مالک در کنار قبر نبی(صلی الله علیه و آله) اولا هیچ دلالتی بر منع سفر ندارد بلکه این عمل مالک به نوعی خود دلیل بر مشروعیت زیارت و صحت آن از نظر صحابه تلقی می‌شود.
  2. ایا این سخن وهابی ها با آنچه که در فیض القدیر آمده تکذیب نمی شود ؟ زیرا ایستادن مالک پشت به دیوار قبر در فیض القدیر مردود شمرده شده بلکه ابو حنیفه رئیس مذهب حنفیه در مسند خود از ابن عمر نقل کرده که سنت این است که از سوی قبله رو به قبر نبی(صلی الله علیه و آله) رفته شود در حالی که پشت زائر به سمت قبله قرار گرفته و رو به قبر بایستد و سپس بگوید: «السلام علیک أیها النبی ورحمه الله وبرکاته»؛ زیرا رسول الله(صلی الله علیه و آله) با پهلوی راست رو به قبله در قبر شریف قرار دارد بلکه به طور مطلق زیارت قبور از پیش روی متوفی بهتر است.[۲]

پی نوشتها

[۱]. سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، تیسیر العزیز الحمید، ص ۲۹۳، بیروت، ۱۹۹۹م .

[۲]. سیواسی، کمال الدین محمد بن عبد الواحد ، شرح فتح القدیر، ج۳ص۱۸۰؛ علی بن سلطان محمد قاری، شرح مسند ابی حنیفه، ص۲۱۰-۲۰۲.