عبیدالله بن یزید بن ثبیط

 اشاره
«عبیدالله»(۱) فرزند «یزید بن ثبیط» اهل بصره و از شیعیان است. عبیدالله با برادرانش مجموعا ده برادر بوده‌اند که از این تعداد عبدالله و عبیدالله همراه پدرشان از بصره به ابطح و سپس از ابطح تا کربلا آمده‌اند(۲).
شهادت عبیدالله
بر مبنای گزارش صاحب مناقب و طبری عبیدالله در حمله نخستین شهید شده است(۳).

پی نوشت‌ها: 

(۱) تسمیه من قتل الحسین علیه السلام، ش ۴۵
(۲) تاریخ الامم و الملوک، ج ۵، ص ۳۵۳
(۳) تاریخ الامم و الملوک، ج ۵، ص ۳۵۳؛ مناقب آل ابی‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳