عامر بن مسلم عبدی بصری

اشاره
«عامر» فرزند «مسلم عبدی» است. او از شخصیت‌های برجسته شیعه در شهر بصره بود. نام کاملش عامر بن مسلم بن حسان بن شریح بن سعد بن حارثه السعدی البصری بود. وی از طایفه عبدی و به روایتی از طایفه سعدی بود. عبدی و سعدی هر دو از تیره های قبیله عبدالقیس و عدنانی بودند. پدرش مسلم در خدمت امام علی علیه‌السلام بود که در جنگ صفین شهید شد.
این از فضایل عامر است که خودش در خدمت امام حسین و پدرش در خدمت امام علی علیهماالسلام به فیض شهادت رسیدند. وقتی عامر بن مسلم بصری از خیانت مردم کوفه به مسلم بن عقیل، سفیر حسین بن علی علیه‌السلام باخبر و مطلع شد، همراه غلامش «سالم» به همراهی «یزید بن ثبیط» به سوی امام حسین علیه‌السلام شتافت و به آن حضرت ملحق شد. او امام را از ابطح تا کربلا همراهی کرده است(۱).
شهادت عامر

عامر در کربلا و در روز عاشورا، به همراه غلام و دیگر دوستانش در گروه یاران امام علیه‌السلام در یورش اولیه و همه جانبه لشگر عمر سعد به میدان جنگ رفت و آن‌قدر جنگید تا به شهادت رسید(۲).

پی نوشت‌ها: 
(۱) ابصار العین، ص ۱۹۱.
(۲) ابصار العین، ص ۱۹۱.