امّ سلمه یکی از همسران رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌گوید: در محضر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بودم. یکی از همسرانش بنام میمونه نیز آنجا بود. در این هنگام «ابن امّ مکتوم» که نابینا بود به حضور رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به من و میمونه فرمود: احتجبا منه «حجاب خود را در برابر ابن امّ مکتوم رعایت کنید».
پرسیدم: ای رسول خدا! مگر او نابینا نیست؟ بنابراین حجاب ما چه معنی دارد؟!
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ا فعمیا و ان انتما، الستما تبصرانه؛ «آیا شما نیز نابینا هستید؟! آیا شما او را نمی‌بینید؟!».
(یعنی اگر او نابینا است، شما که بینا هستید، بنابراین باید حجاب را رعایت کنید، در غیر این صورت، احساس خطر شیطان خواهد شد)

(منبع: شیخ حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج۲۰ص۲۳۲)