صحيفه امام مهدى(عج)

معرّفى اجمالى

صحيفه امام مهدى(عج) اثر جواد قيّومى اصفهانى مى‌باشد.

اثر، مجموعه دعاها، زيارات و سخنان امام مهدى(عج) است.

نويسنده هدف خود از جمع‌آورى و ترجمه دعاها، زيارات و سخنان را، تلاش هر چند ناچيز در جهت شناساندن هر چه بيشتر آن حضرت ذكر و آرزو مى‌كند كه تحفه‌اى باشد، درويشانه به پيشگاه سليمان زمانه.

نويسنده در مقدّمه خود تاريخ اثر را يكم تيرماه 1373ش رقم زده است.

ساختار كتاب:

دعا اگر از حد لقلقه زبان بگذرد و دل با زبان هماهنگى كند و روح انسان به اهتزاز در آيد، يك روحانيت بسيار عالى دارد. مثل اين است كه انسان خود را غرق در نور مى‌بيند، شرافت گوهر انسانيت را در آن وقت احساس مى‌كند. اولياى خدا هيچ چيزى را به اندازه دعا خوش نداشتند، همه خواهش‌ها و آرزوهاى دل خود را با محبوب واقعى در ميان مى‌گذاشتند و بيش از آن اندازه كه به مطلوب‌هاى خود اهميّت مى‌دادند، به خود طلب و راز و نياز اهميّت مى‌دادند. علاوه بر اين يكى از راه‌هاى وصول به معارف الهى مى‌باشد، زيرا توسط هدايت‌گران مكتب وحى، اين گونه معارف از طريق دعا انشاء شده است. نويسنده در اين اثر با استناد جوامع و ماخذ روايى و گردآورى دعاها، زيارات و سخنان منتسب به امام زمان (عج) و سازماندهى آن‌ها در دو فصل در راستاى اين اهداف گام برداشته است.

شيوه نگارش مولف بدين صورتست كه متن دعاها، زيارات و سخنان را به زبان عربى در يك طرف و ترجمه آن را در مقابل آن آورده است و براى هر كدام از آن‌ها عنوان را در بالاى صفحه درج نموده است و عارى از هر گونه دخل و تصرف مى‌باشد.

گزارش محتوا:

گردآورنده پس از مقدّمه كوتاهى درباره امام مهدى(علیه السلام)، غيبت ايشان و تكاليف شيعيان در آن زمان در فصل اوّل طى ده بخش دعاهايى از امام زمان(علیه السلام) را در ستايش خداوند، صلوات بر پيامبر(ص) و خاندانش، طلب حاجت و رفع سختى‌ها، در زوال اندوه‌ها و اجابت خواسته‌ها، ادعيّه ايشان در ماه رجب و رمضان و در آخر ادعيّه آن حضرت در زيارات مى‌آورد.

فصل دوم، گزيده‌اى از سخنان امام در خصوص توصيف خودشان و حجت‌هاى خداوند، در مورد عدم طلب معرفت الهى از غير امامان(علیه السلام)، در مورد كسانى كه او را انكار مى‌كنند، در خصوص غيبت خويش، چگونگى بهره‌مند شدن مردم از ايشان و علّت تاخير ظهور مى‌باشد.

فصل سوم، اشعارى در مدح امام زمان(علیه السلام) از عالمان شيعه؛ از جمله:كميانى، فيض كاشانى و لطف الله صافى كه سروده شده، آمده است.

گزارش وضعيّت:

اثر، فاقد هر گونه پاورقى مى‌باشد، زيرا مولف در فصل دعاها كه 44 مورد و در فصل سخنان كه تعداد آن‌ها 40 مورد است با شماره‌گذارى آن‌ها در صفحات پايانى با ترتيب دادن دو فهرست به ذكر منابع ادعيه و احاديث به طور كامل اقدام نموده است.

فهرست مطالب در آخر اثر آمده است.

منابع

پايگاه اطلاع رسانى سراسرى اسلامى(پارسا)، 1388، امام مهدى(عج) در آينه قلم، قم، موسسه اطلاع رسانى مرجع

اثر حاضر