شیعه شناسی » پاسخ به شبهات » اعتقادی »

شیعه و فضایل علی(ع)

 شبهه

شيعيان در بيان فضائل علي بن ابي طالب (ع) غلو نموده اند و هيچگونه دليل عقلي و نقلي بر آن ندارند. و جايگاه علي(ع) مانند ساير صحابه بود.

پاسخ شبهه

فضائل و مناقب امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) آنچنان معروف و مشهور است كه حتي جماعت زيادي از علما و دانشمندان اهل تسنن در اين باره كتابهاي مستقل نوشته اند.(1)

ما در اينجا به بعضي از احاديثي كه در كتب معتبر اهل سنت درباره فضائل آن حضرت آمده است بسنده مي كنيم.

1ـ بخاري در صحيح خود در موارد متعدده به فضائل آن حضرت تصريح كرده است.

الف) در ضمن يك حديث مفصل و طولاني كه پيرامون داستان «عمرة القضاء» نقل كرده است در آخر حديث دارد كه پيامبر اسلام (ص) به علي بن ابي طالب فرمود: تو از مني و من از تو!(2)

ب) در جاي ديگر بخاري به اسناد خود از سهل بن سعد نقل مي كند كه رسول خدا (ص) در روز خيبر فرمود: فردا اين پرچم را به مردي مي دهم كه خداوند به وسيله او در خيبر را فتح مي كند، او خدا و رسول خدا را دوست مي دارد، و خدا و رسول خدا هم او را دوست مي دارند، مردم، در آن شب با همديگر به بحث و گفتگو پرداختند كه آن شخص كيست؟ مردم هنگام صبح خدمت پيامبر اسلام (ص) آمدند و هر كس اميدوار بود كه آن حضرت پرچم فتح و پيروزي را به او بدهد، آنگاه پيامبر اسلام (ص) فرمود: علي بن ابي طالب كجا است؟ عرض كردند: علي مبتلا به درد چشم شديد شده و از آن رنج مي برد، پيامبر (ص) فرمود: او را پيش من بياوريد، در آن هنگام علي(ع) آمد و پيامبر (ص) آب دهان خود را به چشمان او كشيد و براي او دعا كرد، در نتيجه درد چشم علي(ع) بهبودي يافت، سپس پرچم را به علي داد و خيبر فتح شد.(3)

ج) باز در صحيح بخاري در جاي ديگر آمده است كه پيامبر اسلام (ص) به علي (ع) فرمود:آيا راضي نيستي كه نسبت به من، همانند هارون نسبت به موسي باشي؟(4)

همين حديث را به صورت كامل در جاي ديگر نقل كرده است و از مصعب بن سعد از پدرش نقل مي كند كه رسول خدا (ص) به سوي تبوك حركت كرد و علي (ع) را به جاي خود قرار داد. علي (ع) عرض كرد: آيا مرا در ميان كودكان و زنان مي گذاري؟ پيامبر (ص) فرمود: آيا راضي نيستي كه نسبت به من همانند هارون نسبت به موسي باشي جز اينكه پيامبري بعد از من نخواهد بود.(5)
جالب اينكه مسلم در صحيح خود نقل مي كند كه معاوية به سعد بن ابي و قاص گفت: به چه دليل (علي بن ابي طالب) را سب نمي كني؟ سعد پاسخ داد من هنگامي كه سه مطلب (مهم) را كه پيامبر (ص) درباره علي (ع) گفته است ياد مي كنم او را ناسزا نمي گويم و اگر يكي از آنها را من داشتم بهتر از آن بود كه مالك شترهاي (زياد) سرخ مو باشم: سعد سپس حديث منزلت و حديث رايت (پرچم) و آيه مباهله را در مقام فضيلت علي(ع) به رخ معاويه مي كشد و مي گويد خداوند به پيامبر دستور داد: «بگو بيائيد ما فرزندان خود را دعوت مي كنيم شما هم فرزندان خود را» پيامبر (ص) علي و فاطمة و حسن و حسين را فرا خواند وگفت: بارالها اينها اهل (بيت) من مي باشند(6).

ابن اثير يكي از دانشمندان معروف اهل سنت در يكي از تأليفات خود بنام «اسدالغابة» به اسناد خود از انس بن مالك نقل مي كند كه براي پيامبر اسلام (ص) مرغ بريان آورده بودند، گفت بارالها بهترين مخلوقات خود را برسان تا با من از اين مرغ بخورد. ابو بكر آمد او را رد كرد (و اجازه نداد)، بعد عثمان آمد او را هم رد كرد، پس علي (ع) آمد به او اجازه داد.(7)

ابن حجر عسقلاني در كتاب خود نقل مي كند پيامبر اسلام (ص) به علي (ع) (اشاره كرد و) فرمود: اين وصي من و گنيجينه اسرار من مي باشد و بهترين انسانها بعد از من است.(8)

يكي از دانشمندان شافعي كه درباره مناقب علي بن ابي طالب (ع) كتاب مستقل نوشته است با نقل يك حديث از اين كتاب كلام را به پايان مي رسانيم. او باسناد خود از ابوذر غفاري نقل مي كند كه پيامبر (ص) فرمود: هر كس بعد از من درباره خلافت علي عداوت و دشمني كند كافر مي باشد و با خدا و رسول او مبارزه كرده است و هر كس در علي شك و ترديد كند كافر است.(9) بنا براين شيعه همان فضائلي رادر مورد علي مي گويد كه اهل سنت دركتاب هاي خود نقل كرده اند.

منبع: نرم افزار پاسخ 2 مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات.

پاورقی:

  1. مانند مناقب علي بن ابي طالب تأليف ابن مغازلي، أنس المطالب في مناقب امام علي بن ابي طالب، تأليف محمد بن محمد شافعي، مناقب علي (ع) تأليف احمد بن حنبل، مناقب مرتضوي تأليف مير محمد صالح حسين حنفي مشهور به مشكين قلم، مناقب علي (ع) تأليف ثعلبي مفسر معروف شافعي، مناقب علي (ع) تأليف محب الدين طبري شافعي صاحب كتاب ذخائر العقبي، مناقب علي (ع) تأليف خواجه محمد پارسا، الخصائص تأليف احمد بن شعيب نساني صاحب سنن معروف، فضائل علي (ع) تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي شافعي، فضائل علي (ع) تأليف علامه عيدوس علوي شاخص، فضائل علي (ع) تأليف حاكم نيشابوري شافعي صاحب كتاب المستدرك علي الصحيحين، فضائل علي (ع) تأليف ابو محمد محمد بن علي بن اسماعيل حنفي و دهها كتاب ديگر.
    2. بخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، بيروت، چاپ دار الجبل، ج5، ص180، باب عمرء القضاء.
  2. همان، ج5، ص171، باب غزوة.
  3. همان، ج5، ص24.
  4. همان، ج6، ص3.
  5. مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، مصر: ميدان الازهر، مطبعه محمد علي صبيح و اولاده، ج7، ص120- 121.
  6. ابن اثير، اسد الغابة في معرفة الصحابة، تهران، چاپ مكتبة اسلامية، 1366ش، ص30.
  7. ابن حجر، تهذيب التهذيب، حيدر آباد دكن- هند، چاپ اول، 1325ه‍، ج3، ص106.
  8. ابو الحسن علي بن محمد بن محمد الواسطي الشافعي، مناقب علي بن ابي طالب، تهران، مطبعه اسلاميه، چاپ دوم، 1402، ص46.