فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

شهيـد آیت الله سيد عبدالحسين دستغيب شيرازى(ره)

(1332 – 1402 هـ.ق)

ولادت

مرحوم سيد عبدالحسيـن دستغيب فرزند مرحـوم آقا سيد محمد تقى دستغيب در روز عاشـوارى محـرم سال 1332 هـ.ق مطابق با سال 1292 هـ.ش در خانـدان علـم و تقـوا در شهر شيراز چشم به جهان گشود.
تحصيلات

وى تا 12 سالگـى در محضر پدر مقدمات علـوم و دروس ابتدايـى را فرا گـرفت، متأسفانه كسب فيض از خـدمت پدر ديرى نپاييـد و در سال 1342 هـ.ق پدرعالـم و دلسوز خـود را از دست داد. عليرغم مشكلات مـوجـود شهيـد دستغيب با همت بلنـد و تصميـم قاطع تحصيلات خـود را در شهر شيـراز ادامه داده و ضمـن اقـامه نماز جماعت در مسجـد بـاقـرخـان به تبليغ احكام دينـى و افشاء كـردن ابعاد ظلـم و ستـم دستگاه طاغوتـى و استبداد رضاخانى پرداخت. بخاطر همين به شهيد فشار آوردنـد و 24 ساعت مهلت دادند كه از لبـاس روحـانيت خارج شـود كه ايشان تصميـم به هجرت گرفت و به نجف اشرف سفر نمود. بعد از ساقط شدن رضا خان در سال 1321، هـ.ش به ايران مـراجعت و در مسجد عتيق شيـراز مشغول تبليغ و اقامه نماز جماعت شد.
اساتيد

شهيد دستغيب از محضر بسيارى كسب علم نموده است كه مهمترين آنها را مى توان 1ـ شيخ محمد كاظم شيرازى. 2ـ مرحوم اصطهباناتى. نام برد.
تاليفات

شهيد دستغيب در قلم فرسائى كم نظير بوده است از بين تأليفات ارزنده ايشان مى توان به كتابهاى زير اشاره نمود. 1ـ گناهان كبيره. 2ـ قلب سليم. 3ـ داستانهاى شگفت. 4ـ 82 ـ پرسش. 5ـ كتاب توحيد . 6ـ كتاب معاد . 7ـ كتاب ايمان . 8ـ كتاب عدل . 9ـ كتاب نبوت . 10ـ كتاب امامت . 11ـ كتاب سيد الشهدا . 12ـ شرح خطبه حضرت زينب (سلام الله عليها) . 13ـ شرح خطبه حضرت فاطمه (سلام الله عليها) . 14ـ بندگى راز آفرينش . 15ـ قلب قرآن. 16ـ قيامت و قرآن . 17ـ تفسير سوره يس. 18ـ سراى ديگر. 19ـ حقايقى از قرآن. 20ـ تفسير سوره واقعه. 21ـ تفسير سوره نجم . 22ـ تفسير سوره طور . 23ـ معراج. 24ـ صلواه الخاشعين . 25ـ اخلاق اسلامى . 26ـ استعاذه. 27ـ معارفى از قرآن. 28ـ ماه خدا . 29ـ صـديقه كبـرى . و دهها رسـاله و مقـاله ديگر .
گفتار بزرگان

از همسـر شهيـد دستغيب نقل شـده است شب جمعه اى كه فرداى آن روز ايشان به شرف شهادت نايل آمده و به لقاء الله پيوستند دچار حالت عجيبى شده بودند كه سابقه نداشت. گويا در عالـم ديگر سير مى نمـودند مضطرب به نظر مى رسيدند وقتى علت را جـويا شدم به تفكـر فـرو رفته سپـس فـرمـودنـد فـردا صبح مـى گـويم. چنـد شب پـس از شهادت شهيد دستغيب خـانـم مؤمنه و صالحه اى در شيراز ايشان را در خـواب مى بيند و آن بزرگوار به آن خانم مؤمنه مى گويد مـن اينجا خـوابـم نمى برد زيرا برخى از قطعات جسدم همراه جنازه دفـن نشـده و در محل حادثه است. آن خانـم گزارش خواب خـود را به خانواده شهيد دستغيب اطلاع مـى دهد و خانـواده شهيد فـورا دست به كار شده و در اطراف محل حادثه يك قطعه از گـوشت بدن آن شهيد را كشف نمـوده و پـس از نبـش قبر آن قطعه باقى مانده را درون كفـن ايشان مى گذارند.
مبارزات سياسى

مبارزات ايشان در حقيقت در دوران حكومت رضا خان شروع شد و چـون مى دانست كه پهلوى اول مى خـواهد عمامه ها را بر دارد و روحانيت را از بيـن ببرد ايشان مقاومت مـى كرد. در بحبـوحه كشف حجاب نيز وقتى مجلسى از طرف رژيـم ترتيب داده شده بود كه علما با زنانشان حاضر شـوند با ايـن مسأله به مبارزه بر خاست. سال 1341 هـ.ش كه مبارزات امام خمينـى (ره) شـروع شـد ايشان به رهبـر انقلاب پيام فـرستـادنـد كه در شيـراز حـاضـر به همكـارى مـى بـاشند. ايشان در 15 خرداد ماه 42 باز داشت و به تهران تبعيد گرديـد. در سال 43 مجـددا باز داشت و به تهران اعزام و زنـدانـى شـد. شهيـد دستغيب در ايـن مـدت رهبرى مبارزات مردم فارس را نيز به عهد داشت و با پايمردى ايستادگـى كرد و حاضـر به ملاقات يا مذاكره نشـد. در سال 56 نيز مـدتـى در منزل خـود تحت محاصـره و پـس از درگيرى و كشتار پنجـم رمضان در شيراز و تعطيلى مسجد جامع با شروع حكـومت نظامـى باز داشت و در تهران زندانى گرديد. امام هميشه روى ايشان حساب مى كرد و تا پيروزى انقلاب پيـوسته با ايشان در تماس بـودند. وى رئيـس حـوزه علميه فـارس بـود و همزمان به در خـواست اهالـى شيراز و فرمان امام خمينـى (ره) امامت جمعه را نيز عهده دار گرديد.
وفات ( شهادت)
سـر انجـام شهيد دستغيب روز جمعه بيستم و آذر ماه 1360 مطابق با 1402 هـ.ق به هنگـام عزيمت به نمـاز جمعه همراه با چند تـن از ياران ديگر شربت گـواراى شهادت را مى نـوشند و به لقاء پروردگار مى شتابند آرامگاه آن عالم جليل القدر و شهيد بزرگوار جنب مرقد مطهر سيـد مير احمد، آرامگاه خاندان دستغيب مى باشـد.