شهادت امام حسن مجتبي (عليه السلام) بنا به روايتى 7صفر

 50 هـ ق

بنا به روايتي شهادت امام حسن مجتبي عليه السلام در هفتم ماه صفر واقع شده است و همه مراجع و علماي شيعه اين روز را به مرثيه خواني سبط اکبر رسول الله (صلی الله علیه و آله) مي پردازند . در اين روز، به قول مرحوم كفعمى و ديگران  شهادت حضرت امام حسنِ مجتبى عليه السلام واقع شد .

 منبع : وقايع الايام ، ص: 276