عبدالله بن حسن بن علی (علیه السلام)، نوجوان ۱۱ ساله، فرزند امام حسن مجتبی (علیه السلام) که روز عاشورا، وقتی دید سیدالشهداء بر زمین افتاده است، برای دفاع از عمو به سوی میدان شتافت و در دفاع از عموی مظلومش جنگید و عده ای را کشت و با تیغ بحربن کعب به شهادت رسید. برخی هم نقل کرده اند حرمله، با شمشیر، دست او را که در آغوش عمویش حسین قرار گرفته بود قطع نموده همانجا شهیدش کرد. رجز او هنگام پیکار، چنین بود:

اِن تُنکرُونی فَأنَا ابنُ حَیدَرَه

ضَرغامُ آجامٍ وَ لَیثٍ قَسْوَرَه

عَلَی الاعادی مِثلَ ریحٍ صَرصَره