سیف بن مالک عبدی بصری

اشاره
«سیف» پسر «مالک عبدی» از شیعیان و جنگاوران بصره است. سیف منسوب به عبدالقیس بن افعی بن ربیعه بن نزار، اهل قبیله عبدی است. ابن‌شهر آشوب نام او را «سیف بن مالک نمری» ضبط کرده است(۱). سیف از کسانی بود که در خانه ماریه با جمع شیعیان حضور می‌یافت و همراه یزید بن ثبیط و به دعوت او، خود را به امام رسانید و از ابطح تا کربلا همراه امام بود.
شهادت سیف بن مالک

ابن‌شهر آشوب شهادت او را در حمله نخستین دانسته است؛(۲) اما سماوی شهادت او را بعد از نماز ظهر دانسته و گفته است که وی به خدمت امام شرفیاب شد و اذن جهاد گرفت و به شهادت رسید(۳).

پی نوشت‌ها: 
(۱) مناقب آل ابی‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.
(۲) مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.
(۳) ابصار العین، ص ۱۹۲.