اشاره:

پیروزی نهایی هر انسانی زمانی مسجل می‌شود که در پایان و عاقبت کار از آتش جهنم نجات یافته و وارد بهشت الهی شود و در واقع رضایت الهی را کسب کند و روشن است که کسب رضایت الهی و بهشت و ثواب‌های بزرگ مرحله‌ای بالاتر از بخشش گناهان و ایمنی از مجازات است. داشتن خانه در این دنیا  مایه سعادت و آرامش ابدی انسان نمی شود آنچه مهم است خانه بعد از مرگ است.  امام صادق (علیه‌السلام) برای یکی از اصحابش با هزینه کردن پول او در راه خدا خانه ای در بهشت خریداری نمود که در نوشته زیر به آن اشاره شده است.

هشام بن حکم روایت کرده است که مردى از اهل جبل خدمت امام صادق (علیه‌السلام) شرفیاب شد و ده هزار درهم عرضه داشت، عرض ‍ کرد: با این پول منزلى براى من خریدارى کنید که پس از مراجعت با خانواده در آنجا فرود آیم .

سپس راهى مکه شد، وقتى اعمال حج را به جا آورد و مراجعت کرد امام صادق (علیه‌السلام) او را در منزل خود فرود آورد و فرمود: من براى تو در فردوس اعلى منزلى خریدم که اولین حدش به (خانه) رسول خدا (صلى اللّه علیه و اله) و حد دومش به (خانه) على (علیه‌السلام) و حد سوم به (خانه) حسن بن على (علیه‌السلام) و حد چهارمش به (خانه ) امام حسین (علیه‌السلام) است و سند آن را با همین حدود نوشته ام ، چون آن مرد سخنان امام (علیه‌السلام) را شنید عرض کرد: من راضى ام.

پس امام صادق (علیه‌السلام) آن پولها را بین اولاد امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) تقسیم کرد و آن مرد برگشت ، همین که به منزلش رسید، به مرض موت مبتلا شد و چون هنگام وفاتش فرا رسید تمام اعضاى خانواده اش را جمع کرد و آنها را سوگند داد تا آن سند را به همراه جنازه اش میان قبر بگذارند.

آنها به وصیت او عمل کردند فرداى آن روز که کنار قبر وى رفتند دیدند سند روى قبر افتاده است و پشت سند نوشته شده است : ولى خدا جعفر بن محمّد (علیه‌السلام) به وعده خود وفا کرد.[۱]

پی نوشت:

[۱] . الخرائج و الجرائح، ص ۲۰۰.
 ‏