اشاره:

 سالگشت میلاد خجسته اشرف مخلوقات عالم، نبی خاتم و زیبا ترین اسوه تقوا و اخلاق و نیز میلاد حضرت امام صادق علیه السلام را به مخاطبان گرامی تبریک می گوید و امیدوار است پیام و آموزه های نورانی این بزرگواران در دل بشریت خسته از شیطان جای گیرد؛ که برای سعادت دو گیتی، راهی جز تمسک به قرآن و رسول و اهل بیت گرامی اش نیست و نخواهد بود.

شعر زیبای سعدی شیرین سخن در مدح و ثتای رسول گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک او ، صل الله علیه و علیهم، را بخوانید:

ماه فرو ماند از جمال محمد                   سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست           در نظر قدر با کمال محمد

وعده‌ی دیدار هر کسی به قیامت           لیله‌ی اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی       آمده مجموع در ظلال محمد

عرصه‌ی گیتی مجال همت او نیست        روز قیامت نگر مجال محمد

و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس         بو که قبولش کند بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد         تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتابند           نور نتابد مگر از جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابند                   پیش دو ابروی چون هلال محمد

چشم مرا تا به خواب دید جمالش           خواب نمی‌گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی          عشق محمد بس است و آل محمد

منبع: دیوان سعدی

ت