سخنان حضرت مهدى(عج) پس از ظهور

حضرت مهدى(علیه اسلام) پس از ورود به مسجد الحرام ابتدا میان کعبه و مقام ابراهیم، رو به کعبه دو رکعت نماز به جا مى آورد. آن گاه توسط یکى از یارانش براى مردم معرفى مى گردد و سپس به رکن حجرالاسود پشت خود را تکیه مى دهد و براى مردم سخنرانى مى کند.

 متن سخنرانى حضرت مهدى (علیه اسلام) این گونه است:« اى مردم! ما علیه کسانى که به ما ظلم کردند و حق ما را غضب کردند؛ از خدا و هرکس از مردم که دعوت ما را پاسخ گوید: یارى و کمک مى خواهیم.

ما اهل بیت پیامبر شما محمد « صلی الله علیه و آله» هستیم. ما نزدیک ترین مردم به خدا و محمد هستیم. هر کس درباره خدا با من محاجه کند، پس من نزدیکترین مردم به خدا هستم.

هر کس درباره آدم با من محاجه کند، من نزدیکترین مردم به آن هستم. هر کس درباره نوح با من محاجه کند، من نزدیکترین مردم به نوح هستم. هر کس درباره ابراهیم با من محاجه کند من نزدیکترین مردم به ابراهیم هستم. هر کس درباره اسماعیل بامن محاجه کند من نزدیک ترین مردم به اسماعیل هستم. هر کس درباره موسى با من محاجه کند، من نزدیک ترین مردم به موسى هستم. هر کس درباره عیسى با من محاجه کند، نزدیک ترین مردم به عیسى هستم.

اى مردم! هرکس درباره محمد « صلی الله علیه و آله» با من محاجه کند، نزدیک ترین مردم به محمد هستم.اى مردم! هر کس با من درباره کتاب خدا محاجه کند، پس من نزدیکترین مردم به خدا هستم. اى مردم! هر کس درباره پیامبران با من محاجه کند، من نزدیک ترین مردم به پیامبران هستم.

آیا خداوند در کتاب محکمش نفرمود: «ان الله اصطفى آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بضها من بعض والله سمیع علیم»؛[۱] (بدرستیکه خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید که بعضى از آنان ذریه بعضى دیگر هستند و خداوند شنوا و داناست.) من باقیمانده از آدم، ذخیره (خیره) نوح برگزیده ابراهیم و انتخاب شده محمد هستم.

آگاه باشید که هر کس درباره کتاب خدا با من محاجه کند، من نزدیک ترین مردم به کتاب خدا هستم. آگاه باشید که هر کس درباره سنت رسول خدا« صلی الله علیه و آله» با من محاجه کند، من نزدیک ترین مردم رسول خدا هستم. شنوندگان و حاضران را سوگند مى دهم که سخن را به غایبان برسانند

به حق خدا و به حق رسول خدا« صلی الله علیه و آله» و به حق خودم – چرا که من بر شما حق خویشاوندى با رسول خدا دارم – از شما درخواست مى کنم که ما را یارى کنید و درمقابل کسانى که به ما ظلم و ستم روا مى دارند، از ما دفاع کنید به تحقیق ما ترسانیده شده ایم، مورد ستم قرار گرفته ایم، ما و فرزندانمان از وطن مان رانده شده ایم و به ما ظلم شده است و ازحقّمان منع شده ایم و اهل باطل در میان ما جدایى افکنده اند. خدا را در مورد ما در نظر بگیر و دست از یارى ما برندارید و ما را یارى کنید تا خدا شما را یارى کند. »

منابع: ‌بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۳۸، حدیث ۱۰۵ – ص ۲۲۳ حدیث ۹۱ – ص ۳۰۵ حدیث ۷۸

[۱] . آل عمران: ۳۴ .